VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

 

GEZOCHT - WANTED...

Wie is de Lode Wuyts uit Lille ???

- 31.01.2013, 10:06: we krijgen het bericht uit Rostock dat iemand die zich als Belg (een zekere "Lode Wuyts" uit Lille) uitgeeft fulmineert tegen het behoud van de Georg Büchner/Charlesville en tegen het eventueel repatriëren van het schip naar Vlaanderen. Hij stuurt woest lezersbijdragen naar de pers en e-mails aan diensten en instellingen in Rostock, én aan alle gemeenteraadsleden. 
Intussen (
01.02.2013, onderaan pagina) werden zijn schrijfsels ook zonder veel controle op herkomst als 'als waarheid' van een Belg in de pers opgenomen...

 

- 31.01.2013, 23.02: Wij kregen één van zijn e-mails per fax toegezonden, die bij alle gemeenteraadsleden, instellingen en organisaties, en de pers in Rostock in de mailbox viel:
pagina 1, pagina 2.

Wij deden intussen ook wat onderzoek: in de officiële telefoongids www.1207.be vinden we geen L. Wuyts in Lille terug, op internet vinden niets terug van een "dr lode wuyts".  Op Rostock Sailing gebruikt hij een foto die genomen werd op 3 januari bij het bezoek aan de Georg Büchner. Hij zet er zijn copyright op (zie DI 15.01., 09.51 Uhr), maar kopieerde die foto schaamteloos van de Flicker-pagina van VVIA-lid Bjorn Aerts.

 

De man gebruikt een Duits yahoo.de e-mail adres <wuytsweltweit@yahoo.de> . 
Zoeken op 'wuytsweltweit' leverde maar één resultaat, een
vraag over het branden van DVD's in een Duitse internetgroep uit december 2011, waarbij zijn profiel leeg bleef.
De man schrijft ook perfect Duits...

 

Het zou ons niet verwonderen indien hij ergens in de buurt van Rostock blijkt te wonen ...
En: hij is dus volledig onbetrouwbaar
We geven dit al aan onze contacten in Rostock door, zodat ze gewaarschuwd zijn.

 

 

 • Naschrift :
  Er was indertijd een bekende joernalist met naam Lode Wuyts, ex-koloniaal, geboren in Congo, die een tijd werkte bij Radio Belgisch-Congo.
  Hij is vorig jaar gestorven.
  De auteur van de e-mails gebruikt waarschijnlijk deze naam omdat hij hem ergens in verband met Congo gevonden heeft, en hoopt dat hij bij landgenoten 'herkenning' zal oproepen.
 • Naschrift, 07.02.2013:
  Lode Wuyts doet intussen lustig verder, terwijl nog steeds niemand weet wie hij is.
  Trouwens iemand die andermans foto's van een eigen copyright voorziet en dan publiceert om zich te legitimeren lijkt ons géén betrouwbare persoon te zijn
 • Naschrift, 12.02.2013:
  Wij konden een gedeelte van de herkomst van de e-mails van Lode Wuyts laten traceren. Ze lopen via de Google servers in Ierland en zijn meer dan waarschijnlijk uit Duitsland afkomstig. Het is iemand die gebruik maakt van een valse routing, waardoor het lijkt alsof zijn mails lopen via een Belgcom-server bij ons, steeds wisselende servers, maar fake dus. Het is op dat vlak geen 'amateur'...

Wer ist der Lode Wuyts aus Lille ???

- 31.01.2013, 10.06: wir bekommen einen Bericht aus Rostock, dass ein gewisser Lode Wuyts aus Belgien (Lille) die Rostocker Presse und die Behörden in Rostock bespielt mit Nachrichten und Mails. So bekamen gestern alle Bürgerschaftsmitglieder durch die Stadtverwaltung Wuyts' Mail in ihr Postfach. In dieser E-Mail fulminiert Wuyts gegen den Erhalt der Georg Büchner/Charlesville als Schiff und gegen die eventuelle Verschiffung nach Flandern. Inzwischen (01.02.2013, siehe unten auf dieser Seite) wurden seine Kommentare ohne viele Kontrolle 'als Wahrheit' durch die Rostocker Presse übernommen …


- 31.01.2013, 23.02: wir bekommen ein Fax, das Wuyts eher als Mail an alle Bürgerschaftsmitglieder, Behörden, Verwaltung, Vereine und an die Rostocker Presse geschickt hat (
Seite 1, Seite 2)

Inzwischen recherchieren wir auch einiges: im offiziellen Telephonanzeiger, www.1207.be gibt es keinen L. Wuyts in Lille, auch im Internet gibt es keinen 'Dr. Lode Wuyts'. Auf Rostock Sailing verwendet unser Wuyts ein Foto: nur ist dieses Foto gemacht worden am 3. Januar 2013 durch Bjorn Aerts, zu dieser Zeit ein VVIA-Mitglied und Schiffbesucher. Wuyts hat schamlos dieses Foto kopiert von der Flickrseite von Bjorn Aerts und sein eigenes copyright darauf gesetzt (siehe Rostock Sailing, DI 15.01., 09.51 Uhr).

 

Wuyts hat eine deutsche yahoo.de E-Mailadresse <wuytsweltweit@yahoo.de>. Eine Suche nach 'wuytsweltweit' gab nur ein Ereignis, eine Frage aus Dezember 2011 über DVD's in einer deutschen Internetgruppe (ohne weiterem Profil ): auch dieser Mann schrieb ein sehr gutes Deutsch…

Es würde uns nicht wundern, dass dieser Wuyts irgendwo in der Rostocker Gegend wohnt…
Und am wichtigsten: dieser Mann ist völlig unzuverlässig!
Wir haben diese Nachricht inzwischen an unsere Rostocker Kontakte weitergeleitet, damit sie gewarnt sind.

 

 

 • Nachwort:
  Damals gab es einen bekannten Journalisten namens Lode Wuyts, einen im Kongo geborenen ex-Kolonialbeamter, der eine Zeit lang beim Radio ‚Belgisch-Kongo’ gearbeitet hat. Er ist letztes Jahr verstorben. Der Autor dieser E-Mails benutzt diesen Name wahrscheinlich weil er ihn irgendwo in Bezug auf den Kongo vorgefunden hat und hofft damit bei seinen Landgenossen Anerkennung hervorzurufen.
 • Nachwort, 07.02.2013
  Mittlerweile macht der Lode Wuyts fröhlich weiter, während bisher keiner weiß wer er ist. Übrigens kommt uns jemand, der das Foto einer anderen Person mit eigenem Copyright versieht und das zu Legitimierungszweck publiziert, gar nicht vertrauenswürdig vor.
 • Nachwort, 12.02.2013:
  Die Herkunft der E-Mails des Lode Wuyts konnten wir teilweise ermitteln lassen. Die laufen ja über die Google-Server in Irland und sind höchstwahrscheinlich aus Deutschland herkömmlich. Es handelt sich um jemanden der sich einer falschen Routing bedient, wodurch seine E-Mails über einen einheimischen Belgacom-Server zu laufen scheinen – also immer wechselnde Mailserver, freilich eine Fälschung. Er ist auf diesem Gebiet gewiss kein Amateur!

   

   

terug naar de hoofdpagina Charlesville/Georg Büchner Zurück zur Hauptseite

Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,