AANGESLOTEN ORGANISATIES


 Op zaterdag 9 december 2000 werden de nieuwe statuten van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie goedgekeurd.

Dit betekent ongetwijfeld een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de VVIA als representatief platform voor alle organisaties, instellingen en belangstellenden die zich in Vlaanderen en Brussel inzetten voor studie, behoud en ontsluiting van

het industrieel erfgoed
het technisch erfgoed
het wetenschappelijk erfgoed

Tijdens de komende maanden zal deze structuur uitgebouwd worden, en moeten alle organisaties en instellingen zich uitspreken over hun wijze van samenwerken met en hun engagement voor de VVIA.

Dit betekent eveneens dat de ledenlijst thans aan een grondige herziening toe is.
Naarmate verenigingen en instellingen hun toetreding tot de VVIA bevestigen zullen zij op deze website met een pagina voorgesteld worden.

Meer informatie over de nieuwe structuur van de VVIA vindt U door hier te klikken.

 back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
choose your language