to our homepage - naar de startpagina

SIHG
Surrey Industrial History Group

Surrey Industrial History Group
klik hier

Surrey Industrial History Group (SIHG) is een afdeling van de Surrey Archaeological Society (SyAS). De groep ontstond uit een cursus volksontwikkeling over industriële archeologie, die de Universiteit van Surrey in 1975 organiseerde. De groep behield een nauwe band met de universiteit en met deze lessenreeksen die sedertdien nog steeds georganiseerd worden, elk jaar van september tot maart. SIHG organiseert ook andere bijeenkomsten en plaatsbezoeken in Surrey en daarbuiten, doet onderzoek, inventariseert en beschrijft sites, en onderneemt of werkt mee aan restauratieprojecten. Men publiceert allerhande brochures en een regelmatig verschijnende nieuwsbrief.
Jaarlijks looft de Surrey Industrial History Group een plaket uit voor een conservatieproject in het graafschap.

SIHG heeft een efficiënte webstek waar men kennis kan maken met alle activiteiten van de groep. Men krijgt o.m. een overzicht van de projecten (met een stand van zaken), de beschrijving van de belangrijkste industriële sites in het graafschap en een reeks interactieve kaarten en satellietkaarten van sites en gebouwen, een lijst van de winnaars van de jaarlijkse conservatie-prijs, en een uitgebreide reeks klikverbindingen naar webstekken die van belang zijn voor resp. Surrey, Zuid-Engeland en Groot-Brittannië.
Op de website vindt men tenslotte nog een inhoudsbeschrijving van alle door de SIHG gepubliceerde boeken en brochures (die men kan bestellen) en een overzicht van de inhoud van al de nieuwsbrieven


Surrey Industrial History Group (SIHG) is a group of the Surrey Archaeological Society (SyAS) with an active membership. It grew out of an adult education course on industrial archaeology held at the University of Surrey in 1975. The Group has remained closely associated with this continuing lecture series, which spans September to March each season. It also arranges other meetings and visits in Surrey and farther afield and carries out research, recording and restoration projects. In addition it is actively involved in several projects, and produces occasional publications and a regular newsletter.
The Group makes an annual award in the form of a plaque for a conservation project in the county.

SIHG has a very efficient website which presents all activities of the group, its projects and an overview of the winners of the conservation award plaques. The site offers a description of the top industrial sites of the county and holds a page with links to interactve and satellite maps of buildings and sites. Finally of course a list of links to websites that interest Surrey, the South of England and the UK as a whole, a description and summary of all the books and brochures published by SIHG, and a table of content of their newsletters.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be