to our homepage - naar de startpagina

Hampshire Mills Group

screenthumb (_blank)Hampshire Mills Group
klik hier

De Hampshire Mills Group is een vereniging van molenliefhebbers geïnteresseerd in alle types van molens die in de streek voorkomen: watermolens, windmolens, getijdenmolen. Verschillende leden bezitten zelf een molen en willen hun entoesiasme en passie graag met anderen delen. Leden van de HMG zijn van nabij betrokken bij de restauratie van molens en hun installaties (machines, sluiswerk, waterwielen, turbines, waterlopen). De HMG adviseert eigenaars inzake het onderhoud en de herstelling van molens, en steekt waar nodig een handje toe. Ofwel bestuderen leden de geschiedenis en de technische aspecten van molens, of inventariseren en registreren zij molens. In vele gevallen zijn zij in staat om historische gegevens, kopies van oude documenten en oude foto's ter beschikking te stellen. HMG wordt vaak geconsulteerd voordat er vergunningen verleend worden voor wijzigingen aan molens of molensites.
De Hampshire Mills Group werk vrij structureel samen met de
Hampshire Industrial Archaeology Society

De website bevat een overzicht van de molens die open zijn voor publiek en van de wettelijk beschermde molens in de streek, een inventaris van de boeken in hun bibliotheek, een database van de molenaars die actief waren/zijn in Hampshire, en een reeks teksten over de geschiedenis van molens en het omgaan met molens, een kalender van activiteiten en klikverbindingen naar andere molensites in Groot-Brittannië. Vanaf nr. 84 (spring 2009) is de nieuwsbrief van de HMG online te consulteren


The Hampshire Mills Group is a group based in Hampshire, England, interested in mills of all types - watermills, windmills, tide mills - with many members who own mills and welcome the opportunity to share their enthusiasm. Some of the HMG-members are actively involved in the restoration work on mills and their machinery, sluices, waterwheels, turbines and watercourses. The HMG advises mill owners on repair and conservation and lend a hand when needed. Other members research the various aspects of milling and mill history and survey buildings. Very often, one is able to supply historical details and copies of old photographs. HMG is frequently consulted about planning applications involving change in mills and mill sites.
The Hampshire Mills Group often works together with the
Hampshire Industrial Archaeology Society

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be