to our homepage - naar de startpagina

HIAS
Hampshire Industrial Archaeology Society


klik hier

De Hampshire Industrial Archaeology Society is de opvolger van de Southampton University Industrial Archaeology Group (SUIAG) die reeds in de jaren 1970 actief was in het organiseren van avondcursussen, plaatsbezoeken. De SUIAG werd ergens in de jaren 1960 opgericht en hoorde, o.l.v. dr. Edwin Course, tot de pioniers van de industriële archeologie in Groot-Brittannië.
De groep zette zich in de loop van zijn bestaan in voor het behoud van heel wat industrieel erfgoed in de streek van Southampton (vooral i.v.m. spoor- en tramwegen, molens, brouwerijen, steenbakkerijen,...) en publiceerde hierover tal van surveys. Er is nu veel samenwerking met andere organisaties in Hampshire, o.m. met de
Hampshire Mills Group

De website van HIAS is sober en geeft een overzicht van de geplande activiteiten, de stand van zaken van de projecten ondernomen door hun 'Rescue & Restoration Section', de inhoud van hun jaarboeken ('Journal' sedert 1992, de nog beschikbare publicaties (de niet meer beschikbare berusten in de bibliotheek van de universiteit van Southampton), de inhoud van de verenigingsbibliotheek, de video's die leden kunnen ontlenen, informatie over de SERIAC-congressen ('South East Region Industrial Archaeology Conference') en een reeks klikverbindingen naar websites die voor de regio van belang zijn en naar andere Britse websites. 
Vanaf nr. 56 zijn de semestriële nieuwsbrieven 'Focus' online te consulteren


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be