to our homepage - naar de startpagina

GLIAS
Greater London Industrial Archaeology Society


klik hier

De Greater London Industrial Archaeology Society (GLIAS) is één van de oudste verenigingen voor industriële archeologie in Europa. Ze werd reeds in 1968 opgericht om de restanten van de industriële geschiedenis van Londen te registreren, en om de documentatie daarvan te deponeren in nationale en plaatselijke musea en archieven. Ze adviseert ook lokale en andere overheden inzake het behoud en de restauratie van industriële gebouwen en installaties.
GLIAS staat bekend om zijn uitgebreid programma van geleide wandelingen en lezingen. Daarnaast publiceert de vereniging een tweemaandelijkse nieuwsbrief waarvan de teksten (vanaf 1992) online beschikbaar zijn. Ze stelde ook een database samen over het Londense industrieel erfgoed, met beelden, artikels, biografieën en bedrijfsgeschiedenissen.

Een deel van deze laatste zou op de website consulteerbaar moeten zijn (doch deze module laat het vaak afweten) maar kan ook op CD-rom geconsulteerd worden. De kalender is interessant voor iedereen die Londen bezoekt en aan één of ander industrieel-archeologisch evenement wil deelnemen


The Greater London Industrial Archaeology Society (GLIAS) was founded in 1968 to record relics of London's industrial history and to deposit these records with national and local museums, archives, etc; also to advise local authorities and others on the restoration and preservation of historic industrial buildings and machinery.
GLIAS arranges an extensive number of walks and lectures, and publishes a bi-monthly newsletter to keep members in touch with events in industrial archaeology, in London and across the country.
GLIAS also has an award-winning database with images, articles, glossary entries, biographies and company histories.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be