to our homepage - naar de startpagina

BIAS
BRISTOL INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY SOCIETY


klik hier

De Bristol Industrial Archaeology Society is ook één van de pioniersverenigingen in de industriële archeologie. In het begin van de jaren 1960 werd een open cursus 'industriële archeologie' ingericht door de University of Bristol Extramural Board. De lesgevers waren Angus Buchanan en Neil Cossons. De lessen waren zo'n succes dat nadat ze drie jaar (1964-1967) georganiseerd werden daaruit een vereniging ontstond, de BIAS.
BIAS kreeg onmiddellijk sterke steun van het Stedelijk Museum van Bristol en van het Centrum vor de Geschiedenis van de Technologie aan de (toen nieuwe) Universiteit van Bath. De vereniging zette de lessen verder door de organisatie van lezingen en discussiebijeenkomsten, en via plaatsbezoeken en veldwerk. Zo ontwikkelde BIAS een patroon van inventaris- en registratie-activiteiten van molens, wegeninfrastructuur, dokken en andere industriële relicten, en door het behoud van deze aan te moedigen waar mogelijk.
De Bristol Industrial Archaeology Society ging officieel van start in de zomer van 1967, en het eerste nummer van hun jaarboek 'BIAS Journal' verscheen een jaar later. Nu telt BIAS zo'n 350 leden, organiseert jaarlijks een uitgebreid programma aan activiteiten en blijft ze geëngageerd in tal van lokale aangelegenheden. Ze is aangesloten bij de
Association for Industrial Archaeology en vertegenwoordigd in de Avon Industrial Buildings Trust en in verschillende plaatselijke adviesorganen voor erfgoed.
In aanvulling van het jaarlijkse 'Journal' publiceert BIAS drie keer per jaar een 'Bulletin' met aankondigingen van activiteiten en korte nieuwsjes.

BIAS heeft een eenvoudige maar informatieve webstek, met o.m. gegevens over eigen activiteiten en die van andere organisaties, een berichtenbord met berichten van leden, gegevens en commentaren over aangevraagde bouw- en slopingsvergunningen, zoekertjes, een tekst door Angus Buchanan over de geschiedenis van de eerste 25 jaar van de vereniging, de stand van de lopende projecten, een fotogalerij (met een zeer uitgebreide reeks foto's over de restauratie van de Clifton Rocks Railway) en een klapper op het Journal. Tenslotte nog een stukje praktische 'help' voor onderzoekers die een onderzoeksproject willen aanpakken.


The Bristol Industrial Archaeology Society is one of the pioneer associations in industrial archaeology.
In the early nineteen-sixties an adult class in Industrial Archaeology was organised by the University of Bristol Extramural Board. The tutors were Angus Buchanan and Neil Cossons, and the class was such a success that after having run for three years from 1964 to 1967, it transformed itself into a permanent association as the Bristol Industrial Archaeological Society.
BIAS received strong institutional support from Bristol City Museum and the Centre for the History of Technology at the new University of Bath. It continued the pattern of the original class by providing a regular series of lectures and discussions, together with visits and field parties, and developed this pattern by undertaking surveys of mills, roads, docks and other industrial monuments, and encouraging the conservation of such artefacts when practicable. The Society was formally inaugurated in the autumn of 1967, and the first issue of BIAS Journal appeared at the end of the following year. The Society now has some 350 individual and corporate members and continues to organise a full programme of events and maintains an involvement in local matters of concern. It is affiliated to the
Association for Industrial Archaeology and is represented on the Avon Industrial Buildings Trust and on local Conservation Advisory Panels.
In addition to the annual Journal, it publishes the Bulletin three times a year. This contains the forthcoming programme of talks, visits and other events of interest and brings news of items of local IA activities

BIAS runs a simple but informative website, with details on its owan activities and those of others, a noticeboard with messages from members, information on planning applications, requests for help, a text by Angus Buchanan looking back on the first 25 years of BIAS, an overview of the BIAS projects, a photo gallery (with an extensive series on the restoration of Clifton Rocks Railway) and an index of the articles that appeared in the Journal. En not to forget: a page with practical help for those who want to start a research project.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be