to our homepage - naar de startpagina

AIA
ASSOCIATION FOR INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY


klik hier

De Association for Industrial Archaeology (AIA) is de nationale koepelorganisatie voor industriële archeologie in Groot-Brittannië en groepeert diegenen die het industrieel erfgoed van het land bestuderent, inventariseren, behouden en ontsluiten. Tot de thema's waarin de vereniging actief is behoren o.m. industriële architectuur, mijnbouw, erfgoedtoerisme, geschiedenis van de aandrijving, herbestemming van industriële gebouwen, transportgeschiedenis, etc.
De AIA werkt samen met lokale organisaties om het Britse erfgoed te redden en te bewaren, en fungeert als Britse vertegenwoordiger binnen het Internationaal Comité voor Behoud van het Industrieel Erfgoed (TICCIH)

De website bevat informatie over de activiteiten van de AIA en van andere Britse organisaties, een lijst van bedreigde industriële sites, een selectie aan teksten over industriële archeologie, een overzicht van de prijzen en onderscheidingen die door de AIA uitgereikt werden en een beperkte lijst met klikverbindingen. Daarnaast de abstracts (vanaf 1997) en een subject index (1976-2005) van het Industrial Archaeology Review


The Association for Industrial Archaeology (AIA) is the national organisation for people who share an interest in Britain's industrial past. It brings together people who are researching, recording, preserving and presenting the great variety of this country's industrial heritage. Industrial architecture, mineral extraction, heritage-based tourism, power technology, adaptive re-use of industrial buildings and transport history are just some of the themes being investigated by our members.
The AIA works with other amenity groups to protect Britain's heritage and represent Britain on the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be