to our homepage - naar de startpagina

Museu de Aljustrel


klik hier

Aljustrel is een kleine gemeente van zo'n 11.000 inwoners in de Baixa Alentejo, zowat halfweg gelegen tussen Faro en Lissabon. In de Romeinse tijd was het stadje gekend onder de naam Metallum Vispascense. En daarmee is dan onmiddellijk aangegeven dat mijnbouw in de Alentejo er - naast landbouw - gedurende eeuwen de traditionele economische activiteit uitmaakte. De laatste (pyriet)mijn in Aljustrel werd in 1993 gesloten, alhoewel een Canadees-Britse mijnbouwgroep (Liundin Mining) tot recent nog de Pirites Alentejanas-mijn bezat (begin 2009 doorverkocht aan een Portugese groep, MTO sgps).
Naast het eerder traditionele erfgoed pakt
de gemeente op haar webstek uit met het erfgoed dat de mijnbouw op haar grondgebied naliet: verlaten mijngebouwen en achtergelaten machines, de "Transta-ganas" (schouwen uit de 19de eeuw) in ruineuze toestand tot vrij goed bewaard.

Het plaatselijk museum behandelt de geschiedenis van de streek vanaf de prehistorie tot recent, met nadrul op mineralogie en de geschiedenis van de mijnuitbatingen. Alhoewel gelegen in een kleine gemeente, in een streek die heel wat economische problemen heeft, bezit het museum in infrastructuur waar vele musea bij ons jaloers van kunnen zijn.

De vlotte webstek van het museum geeft alle praktische informatie en men kan er een virtueel bezoek brengen aan de infrastructuur en aan de verschillende afdelingen, en aan de rurale antenne in Ervidel en de compressorenzaal van Algares. Deze laatste behoorde tot de gesloten pyrietmijn en werd door het museum ontsloten in een samenwrekingsproject met de eigenaar (de mijnbouwfirma Pirites Alentejanas s.a.). Er wordt een verbinding gemaakt naar archiefbestanden (in voorbereiding), en men maakt kennis met de educatieve voorzieningen. En tenslotte is er een reeks klikverbindingen naar instituten, musea, restauratiediensten, verenigingen etc.


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be