to our homepage - naar de startpagina

SCEN
STICHTING COMPUTER ERFGOED NEDERLAND

Stichting Computer Erfgoed Nederland
klik hier

Begin jaren 1990 werd door een aantal vertegenwoordigers van collecties op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) de Werkgroep Verzamelbeleid Computerhistorie (WVC) opgericht, met als doel tot meer samenwerking en onderlinge afstemming te komen in de collectievorming op dit verzamelgebied. Deze maakte in 2000 een inventarisatie van de computercollecties in Nederland en organiseerde in februari 2002 in samenwerking met het Instituut Collectie Nederland een deskundigenberaad gehouden over de problematiek van het verzamelen van historische computers.
De werkgroep werd in 2003 omgevormd tot de Stichting Computer Erfgoed Nederland, SCEN. Deze heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een nationaal verzamelbeleid voor erfgoed uit het recente verleden (jong erfgoed), meer in het bijzonder het erfgoed op het gebied van de geschiedenis van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in Nederland, ter ondersteuning van alle collecties op dat terrein. Hierbij wordt niet gestreefd naar een volledig beeld van de geschiedenis van ICT in Nederland. Het gaat SCEN allereerst om de rol die ICT-apparatuur in de Nederlandse samenleving speelde en dus niet in de eerste plaats om de technologische ontwikkeling van ICT. Ten aanzien van dat laatste beperkt SCEN zich tot de bijdragen die in Nederland en/of door Nederlandse bedrijven, ontwerpers of constructeurs aan de ontwikkeling van ICT zijn geleverd.

Op de fraaie webstek vindt men naast gegevens over de geschiedenis en de werking van SCEN een prettige geanimeerde virtuele tentoonstelling, het Nationaal Register Historische Computers (NRHC, bedoeld om een representatieve collectie objecten uit de geschiedenis van de ICT in Nederland virtueel bij elkaar te brengen), een overzicht van de Nederlandse computer-collecties en computermusea, een tijdbalk met de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse ICT-geschiedenis en een een korte en meer verhalende introductie op de geschiedenis daarvan. Tenslotte een forum en een lijst klikverbindingen.


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be