to our homepage - naar de startpagina

MONUMENTAAL AAN DE ZAAN

Monumentaal aan de Zaanklik hier

Op deze website vindt u artikelen en tal van afbeeldingen m.b.t. monumenten van nijverheid, bedrijven en techniek in de Zaanstreek. Deze industriële monumenten kunnen variëren van grote complexen, infrastructurele werken zoals sluizen, bruggen en stations en kleinere monumenten zoals de plaatselijke bakkerij of een ander voorbeeld van kleinschalige nijverheid. Ook informatie over en routebeschrijvingen voor (industrieel) toerisme aan de Zaan en over publicaties over de streek, o.m. over het boek Van Wind naar Stoom . Dit is een studie over de Zaanse fabrieksbouw in de periode 1833-1940. Met behulp van bouwtekeningen, foto's en ander archiefmateriaal is gereconstrueerd hoe de fabrieksgebouwen gedurende deze periode zich ontwikkelden op het gebied van constructie en architectonische vorm.
Verder wordt er op de webstek veel aandacht besteed aan het karakteristieke Zaanse huis met al z'n specifieke aspecten zoals de diverse bouwstijlen en de gebruikte materialen.
Daarnaast een hoofdstuk over personen die behoud en herbestemming in d Zaanstreek aanpakten, een kroniek van de activiteiten en bezoeken, het archief van de nieuwsbrieven (van de webstek te halen in pdf-formaat), recensies van boeken en DVD's, ... Tenslotte reportages van studiereizen (vooral van de hand van Jur Kingma) naar o.m. Duitsland, Spanje en Portugal - en daarbij ook een verslag van de door VVIA
in 2005 in Brussel georganiseerde VNODIA

De website kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Vereniging Zaans Erfgoed


 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be