to our homepage - naar de startpagina

IHAI
Industrial Heritage Association of Ireland


klik hier

De Industrial Heritage Association of Ireland (IHAI) werd opgericht in juni 1996 om het inzicht in en de waardering voor het industrieel erfgoed van Ierland te bevorderen.

De website biedt vooral informatie over de vereniging, maar ook (in pdf) de teksten en rapporten van de Networking conference on Ireland’s industrial heritage, die in november 2006 in Dublin Castle gehouden werd en die een goed inzicht geeft van de bij studie en behoud van het industrieel erfgoed betrokken actoren.
Daarnaast een lijst van komende en voorbije activiteiten, van de door IHAI gepubliceerde brochures, een kleine beeldbank, en een serie klikverbindingen. De verschillende nieuwsbrieven (vanaf nr. 24, 2005) kunnen in pdf van de website gehaald worden.


The Industrial Heritage Association of Ireland (IHAI) was established in June 1996 to foster a greater understanding and appreciation of the many thousands of sites, monuments and items of machinery that together constitute our industrial heritage.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be