to our homepage - naar de startpagina

TICCIH
The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage


klik hier

TICCIH is de internationale organisatie voor industriële archeologie en industrieel erfgoed. Het comité werd in 1978 in Zweden opgericht. De doelstellingen ervan zijn de studie, de bescherming, het behoud en het interpreteren van de overblijfselen van de industrialisatie. De leden van TICCIH komen uit alle landen van de wereld, en omvatten historici, conservators, museumverantwoordelijken, onderzoekers, studenten, lesgevers, erfgoed-professionelen, kortom iedereen die interesse betoont voor de ontwikkeling van de nijverheid en van de industriële maatschappij.

De TICCIH-website is enkel in het Engels, met uitzondering van het Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage (juli 2003) dat in pdf-vorm ook van de website kan gehaald worden in het Frans, Spaans, Portugees, Grieks en Roemeens. Daarnaast biedt de website een kalender van activiteiten die in het kader van TICCIH georganiseerd worden, informatie over de nationale afvaardigingen en thematische afdelingen, en gegevens over de landen waar TICCIH vertegenwoordigd is (opmerkelijk, maar bij de regionale verenigingen van België wordt VVIA niet vermeld, ondanks het feit dat VVIA in 1978 één van de mede-oprichters van het comité was), een lijst van online-inventarissen van erfgoed (deze van de VIOE ontbreekt), en een selectieve lijst van links (waar VVIA wél vermeld wordt). Ook de verschillende TICCIH-bulletins kunnen in pdf-vorm gedownloaded worden.


TICCIH, established since 1978, is the international organisation for industrial archaeology and the industrial heritage. Its aim is to study, protect, conserve and explain the remains of industrialisation. Members of TICCIH come from all over the world and include historians, conservators, museum curators, researchers, students, teachers, heritage professionals and anyone with an interest in the development of industry and industrial society.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be