to our homepage - naar de startpagina

EUROPEAN MARITIME HERITAGE

EuROPEAN MARITIME HERITAGE
klik hier

European Maritime Heritage (EMH) is een niet-gouvernementele organisatie voor private eigenaars van traditionele schepen, van scheepvaartmusea en andere belanghebbende organisaties.
Deze website bevat niet alleen informatie over de organisatie zelf en haar activiteiten, maar ook verslagen van congressen, vroegere nieuwsbrieven, een kalender (met zoeksysteem) van activiteiten in de maritieme wereld en inzake maritiem erfgoed, verbindingen naar verenigingen en musea, enz. Een belangrijk deel is gewijd aan de impact van de EU-politiek en regelgeving op de instandhouding van en het varen met traditionele schepen. Er zijn ook verbindingen naar door de EU gesubsidieerde projecten, en naar de verschillende subsidieprogramma's van de EU.

Tenslotte vindt men hier ook de volledige tekst (met een Nederlandse vertaling) van het z.g. Barcelona Charter (2001), het Europees Charter voor het Behoud en de Restauratie van Traditionele Schepen.


European Maritime Heritage (EMH) is a non-governmental organization for private owners of traditional ships, as well as for maritime museums and other interested bodies.
The website holds not only information on the organisation itself and its activities, but also reports of conferences, previous newsletters, a searchable calendar of maritime and maritime heritage events, links to associations and museums, etc. An important part is devoted to the impact of the EU policy on traditional ships and shipping - including links to EU funded maritime projects and to the main EU funding programmes.

On the website one can also find in extenso the text of the The Barcelona Charter, the European Charter for the Conservation and Restoration of Traditional Ships in Operation (adopted 2001) - and its translation in various European languages

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be