to our homepage - naar de startpagina

CECOMM
Conference of the European Communications Museums


klik hier

CECOMM is een netwerk van communicatie-musea in Europa.
Het biedt aan deze een forum voor onderlinge discussie, samenwerking, het opzetten van gemeenschappelijke projecten e.a. en nodigt alle collega's uit om hun werking en problemen onderling te bespreken.
Om het ander jaar organiseert CECOMM een congres, het eerste in 2000 in het Museum für Kommunikation in Berlijn. CECOMM opereert in nauwe samenwerking met IATM, de International Association of Transport Museums.

De website is in het Engels en biedt naast een presentatie van CECOMM de archieven van de congressen (voor 2000 en 2002 enkel het programma, voor de andere jaren zijn de teksten van de lezingen of samenvattingen beschikbaar in pdf) en een adreslijst van de communicatiemusea in Europa (ook in pdf)


CECOMM is a network for all communications museums of Europe.
It offers a forum for discussion, for co-operation, joint ventures and more. It invites all colleagues to discuss their current issues and problems.
CECOMM conferences take place every other year. The first conference was held in the year 2000 in Berlin (Germany) in the Museum für Kommunikation Berlin. CECOMM acts in close partnership with IATM, the International Association of Transport Museums.

The website is in English and offers a presentation of CECOMM, the archives of the conferences (for 2000 and 2002 only the programme, for the other years the contributions ore summaries are available in pdf), and an address list of the communications museums in Europe (in pfd)

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be