to our homepage - naar de startpagina

E-FAITH
European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage
Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en Technisch Erfgoed

E-FAITH
klik hier

E-FAITH is een Europees samenwerkingsverband tussen verenigingen en privaatrechtelijke organisaties die zich inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed. De federatie werd in 1997 formeel opgericht, alhoewel de eerste bijeenkomsten reeds in 1997 plaatsvonden.
Het doel van E-FAITH is het bevorderen van de studie, het inventariseren, het behoud, het beheer en de ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed in Europa, en het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking in dit verband.
E-FAITH organiseert jaarlijks een weekend waar verenigingen en vrijwilligers mekaar kunnen ontmoeten en informatie en ervaringen uitwisselen. Daarnaast stimuleert de federatie de grensoverschrijdende verbroedering tussen verenigingen en lanceerde ze een campagne voor een Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed (waarvan het memorandum in een dozijn talen op de website beschikbaar is).
Met de hulp van vrijwilligers wordt getracht de website te vertalen in de verschillende Europese talen.


E-FAITH is a non-profit making organisation whose objectives are to promote the study of and research in, recording, conservation, development and management, and interpretation of Industrial and Technical Heritage and to facilitate co-operation in Europe between those engaged in these activities. The scope of the Federation's activities will embrace the European's countries.
The federation organises an annual weekend where industrial heritage associations and volunteers can meet and exchange information and experiences, and stimulates twinning between industrial heritage associations from different European countries. E-FAITH recently also has launched a campaign for a European Industrial and Technical Heritage Year (memorandum in a dozen languages available on the website)

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be