to our homepage - naar de startpagina

INCUNA
Asociación Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural


klik hier

INCUNA, "Asociación Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural" is een vereniging met zetel in Gijón (in het Asturisch Xixón) die in Spanje alle belangstellenden in de autonome regio Asturië wil groeperen rond het behoud, de studie en het ontsluiten van het industrieel erfgoed. INCUNA baseert zijn werking op een aantal werkgroepen, zoals 'kunst en industrie', 'archieven en industrieel erfgoed', 'industrieel erfgoed van de ijzer- en staalnijverheid', 'industriële architectuur'.
De vereniging organiseert studiedagen en cursussen, publiceert een eigen tijdschrift ('Bolletin'), de handelingen van internationale studiedagen en brochures - waarvan men de verschenen nummers en de meeste bijdragen of summaries in pdf van de website kan ophalen. Tenslotte bevat de website een mooie lijst klikverbindingen.


INCUNA, la "Asociación Arqueología Industrial, Patrimonio Cultural y Natural" es una entidad sin afán de lucro y organización no gubernamental que aspira a agrupar en sí misma a todas las personas interesadas en la protección, estudio y fomento del patrimonio industrial a partir de los siguientes objetivos: Conocer y divulgar la arqueología industrial y los museos vinculados a su preservación y promoción, y conocer y divulgar los aspectos históricos de la arqueología industrial y de los citados museos.
INCUNA basa su actuación en diversos grupos de trabajo con un coordinador al frente del trabajo realizado: "Arte e Industria", "Archivos y Patrimonio Industrial", "Patrimonio Industrial, Metalúrgico y Siderúrgico", "Arquitectura Industrial".

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be