to our homepage - naar de startpagina

AVPIOP-IOHLEE
Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkartea
Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública


klik hier

AVPIOP-IOHLEE is de Baskische Vereniging voor Industrieel Erfgoed en het Erfgoed van Openbare Werken. Ze werd opgericht in 1989 met de bedoeling bij te dragen tot het redden en behouden van het Baskisch industrieel erfgoed van uit de historische, artistieke en technologische waarde daarvan, en omdat dit erfgoed een nieuwe dimensie geeft aan de ontwikkeling van de eigen Baskische cultuur.

Tweetalige website: in het Baskisch en in het Spaans (Castilliaans).
Ze biedt een algemene voorstelling van de vereniging, en men kan er tal van documenten consulteren of downloaden, zoals de activiteitsverslagen, het 'Boletin Informativo' (2003-2006), de nummers van Kultura Teknikoa (1992-1996), de niewsbrieven (2005-2007) en de aanvragen en motivatie-nota's voor bescherming van industriële sites. Ook vindt men er een bibliografie industriëel erfgoed, een stellingnamen i.v.m. het Baskisch Cultuurplan, een overzicht van artikels over de vereniging in de pers, en een catalogus van industriële sites per provincie van het Baskisch autonoom gebied.
Tenslotte nieuwsjes en klikverbindingen naar sites die van belang zijn voor het Baskenland en Spanje.


La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, AVPIOP-IOHLEE, nacimos en 1989 con el objetivo de salvaguardar y proteger el patrimonio industrial, conscientes de que los valores históricos, artísticos y tecnológicos que este patrimonio encierra aportan una nueva dimensión para el desarrollo de la propia cultura vasca.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be