to our homepage - naar de startpagina

AMCTAIC
Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya

AMCTAIC
klik hier

De Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (Vereniging voor het Museum van Wetenschap en Techniek en voor de Industriële Archeologie van Catalonië) werd in 1979 opgericht door een aantal ingenieurs, leden van de Catalaanse Vereniging van Industrieel-Ingenieurs, met de bedoeling de oprichting van een Catalaans museum voor de geschiedenis van wetenschap en techniek op te richten.
De idustrialisatie is immers één van de overduidelijke identiteitsvormende kenmerken van Catalonië en vormt een sleutel om de geschiedenis van de voorbije twee eeuwen van Catalonië te verklaren. Van die sociale, economische en technische geschiedenis bleven in Catalonië tal van belangrijke sporen bewaard.
De doelstelling waarvoor de vereniging opgericht werd is nu gerealiseerd. Het Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya is nu een autonome instelling die afhangt van het departement cultuur van de Catalaanse overheid.
Daarom heeft de vereniging haar doelstellingen aangepast, en streeft ze er nu twee na:

  • optreden als band tussen het maatschappelijk draagvlak en het museum, en vanuit dat perspectief de werking ervan vetrder ondersteunen
  • optreden als voornaamste organisatie voor de ontsluiting, de studie en het behoud van het industrieel erfgoed in Catalonië

De website geeft een overzicht van de acties en activiteiten van AMCTAIC, de resultaten van de jaarlijkse wedstrijd 'Premis Bonaplata' voor projecten ten voordele van het industrieel erfgoed, een overzicht van de jaarlijkse congressen (sedert 1988), de inhoud van hun tijdschrift, en de diensten die ze aan het museum verlenen (o.m. de geleide bezoeken).

Vermelden we dat V.V.I.A. sedert 1989 verbroederd is met AMCTAIC.


L'Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya van nèixer el 1979 de la preocupació d'un grup d'enginyers, agrupats en el si de l'Associació d'Enginyers Industrial de Catalunya, per dotar Catalunya dun Museu de la Ciència i de la Tècnica.
La industrialització forma part de les caracteristiques definitòries de Catalunya i es configura com un element clau per explicar la història dels últims dos-cents anys. El procés a Catalunya ens ha deixat nombroseos testimonis i lligams tan socials com econòmics.
L'objectiu pel qual es van fundar l'Associaciò ja és un fet. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és un entitat autónoma des Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Davant aquest fet, l'Associació es planteja un doble objectiu:

  • Figurar com aglutinant de la societat civil entorn el Museu i continuar des d'aquesta perspectiva donant el suport necessari;
  • Posicionar-se com una entitat capdavantera en la difusió, l'estudi i la preservació del patrimoni industrial de Catalunya

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be