to our homepage - naar de startpagina

Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer

Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer
klik hier

Het Deense Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer (Vereniging voor het Behoud van de Industriële Sites) werd in 1979 opgericht als voortzetting van het project 'Industrialismens Bygninger og Boliger' (Industriële Gebouwen en Woningen. Het uitgangspunt van beide initiatieven was de bedreiging die rust op de restanten van voorbije industriële ontwikkelingen. Terwijl er vrij veel middelen besteed werden aan het behoud en de bescherming van agrarische en religieuze gebouwen bestond er weinig belangstelling voor het industrieel erfgoed.
De vereniging zet zich in voor bescherming en behoud van het erfgoed, ondersteunt lokale initiatieven, probeert invloed uit te oefenen op de overheden, publiceert boeken en een tijdschrift, organiseert vergaderingen en excursies. Ze werkt met andere organisaties samen in het Forum for Bygningskultur en onderhoudt nauwe banden met haar Noorse zusterorganisatie.

De website is enkel in het Deens opgesteld en telts slechts twee pagina's, nl. een voorstelling van de vereniging en de index van het tijdschrift ‘Industrialismens Bygninger og Boliger. Det industrielle miljø 1840-1940' (1975-1978) en zijn opvolger ‘Fabrik og bolig. Det industrielle miljø i Danmark' (1979-2001)


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be