to our homepage - naar de startpagina

Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur


klik hier

De doelstelling van de Duitse Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur (Stichting Industriële Monumentenzorg en Geschiedeniscultuur) is bijzonder waardevolle beschermde industriële sites veilig te stellen en te bewaren, ze voor het publiek open te stellen, er een nieuwe vanuit monumentenzorg verantwoorde bestemming voor te vinden en ze wetenschappelijk te bestuderen. Om duiding te geven aan de industriële monumenten, waarvan de betekenis het materiële gegeven overstijgt, houdt de stichting zich ook bezig met de studie van de historische cultuur.
De Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur werd in 1995 opgericht door de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen en het
RAG Aktiengesellschaft (het vroegere Ruhrkohle AG, de belangrijkste Duitse mijnuitbater). Het is in de Bondsrepubliek Duitsland - volgens eigen zeggen - de enige stichting die zich expliciet met het behoud van waardevol industrieel erfgoed bezig houdt.
Bij de start kreeg de stichting van de deelstaat en de RAG een belangrijk vermogen toebedeeld. Daarnaast werden negen monumenten van de mijnbouw aan de stichting overgedragen. Daarnaast stelde de RAG gedurende vijf jaar een personeelsbestand van dertig personen ter beschikking.
Op dit ogenblik beheert de stichting 12 sites: 10 mijnsites en twee cokesfabrieken.


Die Aufgaben der Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur bestehen darin, hochrangige denkmalgeschütze Industrieanlagen zu sichern und zu bewahren, öffentlich zugänglich zu machen, einer neuen, denkmalgerechten Nutzung zuzuführen und wissenschaftlich zu erforschen. Um Deutungen der Denkmale zu ermöglichen, die weit über die materiellen Hinterlassenschaften hinausgehen, engagiert sich die Stiftung im Bereich der Förderung von Geschichtskultur.
Die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, die 1995 vom Land Nordrhein-Westfalen und der RAG Aktiengesellschaft gegründet wurde, ist bundesweit die einzige Stiftung, die sich explizit der Erhaltung von hochrangigen Industriedenkmalen widmet.
Bei ihrer Gründung wurde die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur vom Land Nordrhein-Westfalen und der RAG Aktiengesellschaft mit einem Stiftungsvermögen ausgestattet. Neben dem Grundkapital wurden ihr zunächst neun Denkmale des Steinkohlenbergbaus mit den zugehörigen Grundflächen übertragen. Des weiteren stellte die RAG Aktiengesellschaft 30 Mitarbeiter für einen Zeitraum von fünf Jahren zu Verfügung. Derzeit betreut die Industriedenkmalstiftung 12 Standorte in Nordrhein-Westfalen mit bedeutenden Monumenten der Montanindustrie.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be