to our homepage - naar de startpagina

SGTI
Schweizerische Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur
Association suisse d’histoire de la technique et du patrimoine industriel


klik hier

De Schweizerische Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur (SGTI) ontstond uit de fusie van een aantal verenigingen. In 1977 hadden enkele medewerkers van de ETH Zürich (Eidgenossige Technische Hochschüle) een 'Arbeitsgruppe für Technikverständnis' opgericht, van waaruit in 1983 door toedoen van een aantal geëngageerde ingenieuren de 'Schweizerische Vereinigung für Technikgeschichte' ontstond. Deze fusioneerde in 1996 met de in Winterthur bestaande 'Gesellschaft für Industriekultur' tot Schweizerische Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur

Tot de activiteiten van de vereniging behoort het inventariseren van het industrieel erfgoed en het ter beschikking stellen van informatie aan geïnteresseerden. Samen met de organisatie 'Schweizerische Heimatschutz' werd een informatieplatform voor beschermenswaardig industrieel en technisch erfgoed opgesteld (bereikbaar vanaf de website). Sedert haar ontstaan publiceerde de vereniging reeds meer dan 50 'Industriekultur-Bulletins', organiseerde ze verschillende tentoonstellingen, colloquia en talloze geleide bezoeken.

De website bevat een beeldbank van voorbije activiteiten, al de IN-KU Bulletins in pdf, te bestellen boeken, en een lijst met klikverbindingen.


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be