to our homepage - naar de startpagina

IndustrieArchäologie
Zeitschrift für industrielle Kulturgüter


klik hier

Het Zwitserse tijdschrift "IndustrieArchäologie" is gewijd aan industriële cultuurgoederen, en bericht over het historische en nog bestaande industrieel erfgoed, techniekgeschiedenis vanaf de prehistorie tot vandaag, uitvindingen, vormgeving, ambacht en nijverheid, landbouw, energietechnieken, verkeerswezen, instrumenten, militaire techniek, mijnbouw, communicatiemiddelen, brownfields, renovatie en herbestemming, industriële architectuur, enz... Door de veelheid van behandelde onderwerpen weet men soms niet wat men van het tijdschrift echt kan verwachten.
Het tijdschrift verschijnt sedert 1977, en op de website kan men een CD-Rom bestellen met alle afleveringen 1977-1981. Een inhoudstafel vanaf 1982 is beschikbaar in een pdf-bestand.

De website is een soort aanvulling op het tijdschrift. Men vindt er o.m. een reeks kleine video's die in het tijdschrift verschenen artikels illustreren, naast korte inhoudelijke en/of methodologische artikels (bv. over de didactiek van natuurwetenschappen en techniek). De web-bijdragen zijn steeds aan het tijdschrift gerelateerd. In het 'Engelse' gedeelte vindt men enkel de summaries van de artikels die vanaf het tweede nummer van 2007 gepubliceerd werden.


Die Zeitschrift "IndustrieArchäologie" für industrielle Kulturgüter, berichtet über historische und erlebbare industrielle Kulturgüter. Technikgeschichte von der Frühzeit bis heute, Erfindungen, Gestaltung, Handwerk und Gewerbe, Landwirtschaft, Energietechnik, Verkehrswesen, Instrumente, Militärtechnik, Bergbau, Nachrichtenwesen, Industriebrachen, Renovation und Umnutzung, Industriearchitektur, etc.

VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be