to our homepage - naar de startpagina

PIWB
PATRIMOINE INDUSTRIEL WALLONIE-BRUXELLES asbl

Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles
klik hier

De Waalse tegenhanger van VVIA, de asbl Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, werd in 1984 opgericht en zet zich sedertdien in voor studie en behoud van de industriële archeologie aan de overzijde van de taalgrens. De vereniging staat in voor verschillende publicaties, en tracht de eigenheid en de kennis van vroegere en vaak reeds vergeten beroepen te behouden en te valoriseren.
De vzw bezit een eigen bibliotheek (in Blegny, nabij Luik), waarvan men de inhoud op de website kan consulteren. Daarnaast bevat de website een kalender, aankondigingen van activiteiten, en allerhande berichten over het reilen en zeilen van het industrieel erfgoed in Wallonië

 


Fondée en 1984, l'association Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles n'a eu de cesse, au travers des activités de ses membres et des publications qu'elle édite (bulletins, newsletters, monographies thématiques), de mettre en valeur l'archéologie industrielle en Wallonie et à Bruxelles mais aussi de sauvegarder l'identité et la connaissance des métiers et des industries, parfois oubliés.

The Walloon association Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles was established in 1984 and promotes the research and the conservation of the industrial heritage in the French-speaking part of Belgium

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be