to our homepage - naar de startpagina

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Nationaal Tabaksmuseum

Nationaal Tabaksmuseum
klik hier

Het Nationaal Tabaksmuseum te Wervik toont de geschiedenis van het roken, het kauwen en het snuiven. Het is ingericht in de bijgebouwen van een 18de eeuwse stenen windmolen, de 'Brikkemolen'.
Naast een klassieke algemene afdeling vindt men er de trouwe reconstructie van een vooroorlogse tabakswinkel en een dito woonkamer met alle mogelijke rokersattributen. De uitgebreide publiciteitsverzameling biedt vooreerst een verheerlijking van de beroemde "Werviksche" tabak, met daarnaast een beeld van de bloeiperiode van de - vooral Belgische - tabaksnijverheid.
De sfeervolle retroherberg 'In den Grooten Moriaen' biedt aangename mogelijkheden om na te kaarten over het museumbezoek.

Fraaie volledig viertalige webstek (Nederlands, Frans, Engels en Duits) met beperkte doch gedegen informatie over de collectie (4.200 geïnventariseerde collectiestukken, van de 16de tot 21ste eeuw), een overzicht van de publicaties, gegevens over de museumwerking en een beperkt aantal klikverbindingen
Jammer genoeg wordt de webstek niet regelmatig geactualiseerd. Zo vermeld hij nog publicaties 'te verschijnen in 2007', naar wat 2008 en 2009 te bieden hadden heeft men het raden. Ook de lijst van tentoonstellingen lijkt in dat jaar te eindigen. De website werd gerealiseerd in het kader van een Interreg IIIa-project: waren de middelen na 2007 op ?


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be