to our homepage - naar de startpagina

Mout- en Brouwhuis De Snoek


klik hier

Mout- en Brouwhuis De Snoek, dat zich ook "Museum van de dorst" noemt is gevestigd in het gehucht Fortem van Alveringem. Het is een oude brouwerij met mouterij, die tijdens de eerste wereldoorlog achter de frontlijn lag en waarvan het koper dus niet door de bezetter opgeëist werd. Aldus is het de enige brouwerij in Vlaanderen die nog over een 19de eeuwse installatie beschikt.
De site is in erfpacht genomen en wordt beheerd door de vzw 'Westhoek Monumenten'. Die werd op 12 juni 1987 opgericht, toen onder de naam 'Werkgroep Industriële Archeologie Westhoek', maar verruimde zijn werking sedertdien. De vzw treedt op als gangmaker voor het monumenten- en patrimoniumbehoud in de historische Westhoek, aan beide kanten van de "schreve".
Het museum is ook de zetel van de Vlaamse Confrerie Gilde van Sint-Arnoldus, die brouwers en families van vroegere Vlaamse brouwers groepeert.

De webstek geeft uiteraard alle nuttige informatie over het museum, de vaste tentoonstellingen ('West-Vlaamse Brouwers en hun producten en 'Het verhaal van de dorst in de Groote Oorlog'), een activiteitenkalender en een beperkte reeks klikverbindingen. De vzw publiceert een waardevolle reeks brochures over de geschiedenis en het erfgoed van de Vlaamse brouwerijen, waarvan men een volledig overzicht krijgt. Tenslotte een voorstelling van het ten voordele van het museum geproduceerde bier.


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be