to our homepage - naar de startpagina

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde, genealogie, heraldiek
klik hier

De vzw “Familiekunde Vlaanderen” werd met eigen statuten in 1999, conform het Vlaams decreet op de Volkscultuur van 1998, opgericht door de vzw “Vlaamse Vereniging voor Familiekunde” (VVF) en de vzw “ Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek" (VCGH).
Familiekunde Vlaanderen geeft een tijdschrift uit, "Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen”.

De webstek, die nog in volle opbouw is, geeft informatie over bestuur, doelstellingen en het tijdschrift van de vzw, en enkele klikverbindingen inzake cultureel erfgoed. Familiekunde Vlaanderen beschikt over een zeer uitvoerige via de webstek toegankelijke bibliotheekcatalogus. Hierin zijn alle boeken opgenomen niet alleen van het Nationaal Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis in Merksem, maar ook van andere documentatiecentra.
Daarnaast werden de webstekken van de “Vlaamse Vereniging voor Familiekunde” en het “ Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek" geïncorporeerd. Op die wijze krijg je o.m. toegang tot de databanken, de genealogische kennisdatabank en de bibliotheekgegevens van VVF. ER is hier ook een belangrijk gedeelte gewijd aan hulpwetenschappen en terminologie. Van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek is er enkel een bondige voorstelling.


VVIA steunen ? Word lid 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be