FLANDRA ASOCIO POR INDUSTRIA ARKEOLOGIO

Mallonga prezento


1. Origino

La Flandra Asocio por Industria Arkeologio (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - Vlaanderen - Brussel - VVIA), asocio sen profitdona celo, estis fondita en 1978 kiel volontula asocio. Tiam en Flandria estis nur malmultaj iniciatoj en kampoj de studo, konservo kaj valorigo de la teknika, industria kaj scienca heredajxo. Estas la plej malnova ankoraux ekzistanta tia asocio en Belgio kaj unu el la plej malnovaj en Euxropo. Ekde sia fondigxo, antaux preskaux 20 jaroj, VVIA restis pioniro por disvolvo de industria arkeologio en Flandrio kaj Bruselo.

2. Celoj kaj pozicio

VVIA kunigas la fortojn de privataj iniciatoj kaj estas ilia proparolanto cxe aliaj asocioj, cxe la registaro kaj eksterlande. En 1993 VVIA estis unu el la fondintaj membroj de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg (Flandra Komisiono por Monumentprizorgado). VVIA kunlaboras en diversaj organizoj kaj komisionoj. Regule VVIA estas konsultata de lokaj, provincaj kaj flandra registaroj. Gxi estas akceptita kiel diskutpartnero.

3. Konsisto kaj funkciado

Origine VVIA estis tipa membro-asocio. Ekde 1994 gxi igxis federacio al kiu intertempe aligxis plejparto de la lokaj kaj temaj asocioj. VVIA nun funkcias kiel platformo por preskaux 40 asocioj, en cxiuj provincoj.

Krome, VVIA havas cxirkaux 500 individuajn membrojn-abonantojn, kiuj estas grupigitaj laux 6 sekcioj (5 provincajn kaj unu por la regiono Bruselo-Cxefurbo). Tiu strukturo ekfunkciis dum 1997. La provincaj sekcioj havas grandan auxtonomion por organizi aktivecojn.

VVIA ankaux havas kelkajn laborgrupojn, kiuj okupigxas pri certaj aspektoj. Ekzemple laborgrupo verkas raporton pri la problemoj de industriaj, metiaj, teknikaj kaj sciencaj muzeoj en Flandrio. Alia grupo esploras la problemojn rilate al reuzo de industriaj konstruajxoj.

Fine, VVIA kunlaboris cxe la fondo de nova Euxropa Federacio de Industria Heredajxo (kiu en novembro 1997 havis sian duan kunvenon en Flandrio) kaj cxe kreado de Euxropa Reto por Brika Heredajxo.

4. Aktivecoj

Dum sia ekzisto VVIA sukcesis konigi la industrian arkeologion en Flandrio kaj gxi enkondukis multajn novajn temojn kaj vidpunktojn. Kiel unua gxi organizis enurbajn promenadojn industri-arkeologiajn kaj diskutigis temojn pri ekzemple reuzado de industriaj konstruajxoj kaj industria turismo. VVIA estis iel engagxigita en la ekesto de plejparto de la nun ekzistantaj lokaj kaj temaj asocioj.

VVIA aperigas la revuon "Industrieel Erfgoed in Vlaanderen" (Industria Heredajxo en Flandrio).

VVIA regule organizas studotagojn, ekzemple pri industria heredajxo kaj komunuma politiko; pri renovigo de industria kaj teknika heredajxoj (kunlaborante kun Science Museum kaj Conservatoire National des Arts et Métiers) kaj kontakt-tagojn pri Industria Heredajxo (lasta okazis en Turnhout). Kun aliaj VVIA organizas stud- kaj informvesperojn kaj postuniversitatan modulon 'Enkonduko en Industrian Arkeologion' (kun Instituut voor Conservatie en Restauratie).

VVIA konsilis kaj konsilas cxe ekesto de pluraj projektoj por konservo, reuzo kaj valorigo de industria heredajxo kaj industriaj terenoj.

En 1992 VVIA realigis vojagxantan ekspozicion pri industria heredajxo en Flandrio. La ekspozicio intertempe estas iom adaptita kaj dauxre estas je dispono de lokaj grupoj kaj kulturaj asocioj.

Versxajne dum 1998 VVIA havos novan sidejon, centron por industria heredajxo en Flandrio. En gxi estos la VVIA-sekretariato, la biblioteko, la dokumentadcentro kaj cxiuj aliaj centraj servoj.

Dank'al kelkaj donacoj VVIA havas valoran bibliotekon. En 1997 VVIA ricevis de la Flandra Komunumo la restajxojn de la biblioteko de la iama (federacia) Ministerio pri Publikaj Laboroj. Tamen, VVIA ne kolektas objektojn (por ne konkurenci lokajn muzeojn kaj aliajn asociojn) kaj ne prizorgas industriajn areojn (sed jes stimulas lokajn asociojn, bazitajn sur lokaj membroj, por ke ili faru tion).

5. Subteno bonvenas

Eblas subteni VVIA igxante abonanta aux protektanta membro.

Membroj pagas:

El eksterlando:


back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology