PROJECTENWEDSTRIJD

ONDERWIJS EN INDUSTRIEEL EN TECHNISCH ERFGOED


INZENDINGSFORMULIER


Titel van het project .............................................................................

School .............................................................................

Aard en niveau onderwijs

O lager

O middelbaar algemeen vormend

O middelbaar technisch

O middelbaar beroeps

O hoger : .........................................

O ander : .........................................

Adres: ........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Telefoon .............................................................................

Fax ......................................................................................

E-mail .................................................................................

Naam van de verantwoordelijke

........................................................................................................................................................

Stip aan om te controleren of U alle vereiste stukken bijgevoegd heeft:

O Korte voorstelling (synopsis van het project): 20 regels (à 60 aanslagen per regel)

O minstens drie kleurendia's

O Uitgebreide voorstelling (klaar voor publicatie in het verslagboek): max. 3 bladzijden (40 regels van 60 aanslagen per blad, of max. 7500 aanslagen of bytes)

O Toegevoegd dossier (max 25 bladzijden, bijlagen inbegrepen)

O drie panelen op bristol-karton, formaat B 50 cm x H 60 cm (exact !!!), volgens voorgeschreven layout :

  • bovenaan over strook van H. 5 cm titel van het project (letters 3 cm hoog) en daaronder naam van de indienende instelling
  • beeldvlak : 50 x 50 cm - te vullen met foto's, tekeningen of ander iconografisch materiaal dat het project voorstelt
  • onderaan over strook van H. 5 cm: uitleg / commentaar / toelichtende tekst (lettergrootte min. c. 12)

 

Datum, handtekening:

 

 

 

Dit dossier dient vóór 29 juni 2001 om 17 u. toe te komen bij:

Kleio nv heritage consultants - Vlamingstraat 4 - B-8560 Wevelgem

met vermelding 'Projectenwedstrijd VVIA 1999-2000'

 


back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology