Gemeentelijke Secundaire School Munsterbilzen

Restauratie torenuurwerk- en beiaardfabriek

(laureaat projectenwedstrijd 'Onderwijs en Industrieel Erfgoed 1998-1999')

back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology


. .....

Het restauratieproject "restauratie torenuurwerk- en beiaardfabriek" is de geïntegreerde proef van de leerlingen van het 6de jaar werktuigmachines. Deze geïntegreerde proef is een evaluatie van de geziene leerstof van 6 studiejaren van het secundair beroepsonderwijs?
Het hier beschreven project past precies in deze geïntegreerde proef.

De te restaureren fabriek bevindt zich aan de Mechelse Korenmarkt 6. Ze werd midden vorige eeuw opgestart door de familie Michiels-Moermans. De oudste werktuigmachines dateren uit deze periode. Tot in de dertiger jaren van deze eeuw is de fabriek in werking geweest. De familie startten toen met een nieuw bedrijf buiten de stad. Gelukkig bleven de oude machines in de oorspronkelijke werkplaats bewaard.
Door omstandigheden was het dak echter gedurende verschillende jaren lek. Het doorsijpelende water heeft zijn sporen in de werkplaats en op de machines nagelaten. De werktuigmachines zijn zwaar gecorrodeerd, maar gelukkig nog intact.

Enkele jaren geleden kwam de werkplaats in handen van dhr. Luc Michiels, de achterkleinzoon van de oprichter. Gelukkig is de huidige eigenaar het historisch erfgoed gunstig gezind. Hij startte met de restauratie van het (inmiddels ook wettelijk beschermde) ganse pand. Het dak is hersteld. Het smidsvuur met blaasbalg is reeds gerestaureerd.
Tijdens de restauratie worden er reeds groepen rondgeleid door de heer Michiels zelf. Het is de bedoeling om op termijn de werkplaats permanent open te stellen voor het publiek.

De Gemeentelijke Secundaire School van Munsterbilzen kwam met dhr. Luc Michiels in contact naar aanleiding van een vorig project, nl. de restauratie van een torenuurwerk. Naar aanleiding van dit project werd de school door L. Michiels gecontacteerd, met de vraag om aan zijn restauratieproject mee te werken. Na overleg met de directie, werkmeester en leerlingen, werd besloten de uitdaging aan te gaan - temeer omdat de school op die wijze zou kunnen bijdragen tot het behoud van ons industrieel en cultureel erfgoed.

Omdat er verschillende werktuigmachines in de werkplaats aanwezig zijn werd, in samenspraak met de leerlingen, besloten om met de vier oudste machines te beginnen.
Volgende machines zijn in restauratie :

 

Meer informatie is te bekomen bij:

Gemeentelijke Secundaire School
6de jaar werktuigmachines BSR
Appelboomgaardstraat 2
B-3740 Munsterbilzen
Tel. (+32)(0)89/412220
Fax (+32)(0)89/502246
E-mail:
gsm@mail.dma.be
Website:
http://bewoner.dma.be/gsm


back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology