Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - VVIA
VVIA-e-nieuwsbrief
11.04.2003

Inhoud van deze nieuwsbrief:

klik hier om je te abonneren
terug - return back to homepage VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
Deze e-nieuwsbrief wordt gratis rondgezonden aan leden en sympathisanten van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw. U kunt onze werking ook steunen door lid te worden van de vereniging. Alle informatie daarover vindt U op onze website 


 

 

 

 

 

 

MONUMENTENZORG BERINGEN BESTAAT 15 JAAR

Velen weten dit misschien niet, maar Beringen heeft heel wat te bieden op gebied van monumenten. Denk alleen maar al aan het waardevolle industriële erfgoed op en rond het voormalige mijnterrein. Maar er is meer. Beringen heeft ook een aantal waardevolle kapelletjes zoals bijvoorbeeld de Sint-Antoniuskapel in Korspel met haar laat-middeleeuws houten retabel dat onder deskundigen/kunsthistorici tot ver buiten onze nationale grenzen beroemd is! Dit zijn maar enkele voorbeelden van de tal van monumenten die de gemeente rijk is.

De werkgroep Monumentenzorg Beringen ontfermt zich al 15 jaar in samenwerking met de stedelijke dienst cultuur over dit Beringse bouwkundig erfgoed. Deze werkgroep komt steeds de eerste dinsdag van de maand samen in Ontmoetingscentrum de Buiting in Paal om haar steentje bij te dragen tot het behoud, de restauratie en de herwaardering van waardevolle monumenten, gebouwen, dorpsgezichten en landschappen.
Monumentenzorg Beringen heeft al heel wat gerealiseerd sinds haar oprichting in 1989, toen nog 'Comité Open Monumentendag'. Inderdaad, de 'roots' van de werkgroep liggen bij Open Monumentendag Vlaanderen die voor de eerste keer plaatsvond in '89. Beringen was er dus al zeer vroeg bij. Al vlug veranderde deze naam echter van Comité Open Monumentendag' in 'Werkgroep Monumentenzorg Beringen' (of kortweg: Monumentenzorg Beringen). Met deze naamswijziging werd meteen ook aangegeven dat de activiteiten van de stuurgroep zich niet zouden beperken tot het organiseren van Open Monumentendag (OMD), hoewel dit nog steeds één van haar kerntaken is.
In 1999 kreeg de werkgroep de Henry Fordprijs voor haar inspanningen in verband met het Melkhuisje op de oude mijnwerkerscité van Beringen-Mijn. Het melkhuisje is nu succesvol gerestaureerd en herbestemd als ontmoetingslokaal voor de migrantenvrouwen uit de wijk. Enkele jaren daarvoor in 1993 heeft de werkgroep ook geijverd voor de restauratie van het bovenvermeldde retabel, waardoor het kostbare en bijzonder mooie kunstwerk nu in volle glorie hersteld is.

Vijftien jaar Monumentenzorg in Beringen.
De werkgroep Monumentenzorg viert dit jaar feest… en er zijn goede redenen voor.
De opdracht van elke plaatselijke verenigingen voor Monumentenzorg is zorg te dragen 'dat de bouwstenen van het verleden behouden worden als nieuwe basis voor een dynamische toekomst'. Aan deze opdracht heeft Monumentenzorg Beringen met alle beschikbare middelen meegewerkt. Dank zij hun inspanningen, overleg, tussenkomsten en veelvuldig aankloppen bij stedelijke -, provinciale - en diensten van de Vlaamse Gemeenschap werden heel wat moois gerealiseerd. Zo werden in Beringen bijna alle mijngebouwen gered van de slopershamer en kreeg het 'Melkhuisje' in de mijntuinwijk weer zijn sociale functie terug.
Recent werkte Monumentenzorg Beringen om de 'Claveauweg' bij de kolenhaven terug bloot te leggen en deed de werkgroep voorstellen om het fietsroutenetwerk door de oude mijntuinwijk om te leggen.
Thans staan er weer meerdere projecten in lijn. De herwaardering en restauratie van de Stalse Molen in de vallei van de Zwarte Beek zou een mooi objectief zijn dat dit lustrum van deze actieve vereniging kan bekronen.

We wensen Monumentenzorg Beringen nog vele en waardevolle initiatieven toe. Er is zeker nog heelwat werk aan de monumentenwinkel.
Wie wil meehelpen aan de activiteiten van de werkgroep kan contact opnemen met de voorzitter Stephan Put (lid VVIA), Corceliusstraat 11, B-3582 Beringen, e-mail: stephanput@hotmail.com


 

 

 

NEDERLAND

 • Nationale Molen- & Gemalendag 2003

  De Nederlandse Nationale Molen- en Gemalendag vindt altijd plaats op de tweede zaterdag in mei. Dus voor 2003 betekent dat zaterdag 10 mei. Veel deelnemers maar ook Waterschappen, openen die dag de deuren van gemalen en molens meestal tussen 10.00 en 17.00 u
  Bezoeken dus !
  Op de websites van de Vereniging De Hollandsche Molen en De Nederlandse Gemalen Stichting kun je nadere gegevens vinden zoals wel/niet in werking zijn en bijv. aansluitende fietsroutes !
  http://www.molens.nl/en http://www.gemalen.nl/


 

 

 

FRANKRIJK

 • Decazeville
  Het bekken van Decazeville (dep. Aveyron) kan enkel nog terugbliken op zijn rijk industrieel verleden dat door de plaatselijke inwoners én door immigranten opgebouwd werd. Steenkool, ijzer, nonferro voeren er de hoofdtoon.
  De 'Association du Sauvegarde du Patrimoine Industriel du Bassin de Decazeville' werd zo'n 5 jaar geleden opgericht, en vernieuwde zopas zijn website. Men vindt er o.m. de nieuwsbrieven van de vereniging, een 150-tal gedigitaliseerde afbeeldingen, een overzicht van de verkrijgbare publicaties, en - vooral - een zoekmachine op de archieven en het documentatiebestand van de ASPIBD.
  http://www.aspibd.com/, e-mail: contact@aspibd.com


 

 

GROOT-BRITTANNIE

 • Musea en varend erfgoed in Cornwall
  Het einde vorig jaar in Falmouth geopende nieuw National Maritime Museum telde tijdens de eerste twee maanden van zijn bestaan ruim 45.000 bezoekers - een onverwacht succes want men had op max. 30.000 bezoekers voor deze periode gerekend. Tot 19 februari was de toegang nog gratis - vanaf die datum is het flink betalen geblazen. Een familieticket kost nu 15,50 Britse pond, een goede 24 euro ! Half maart, toen de Duke of York de officiële opening deed, hadden al ongeveer 100.000 belangstellenden het museum bezocht. Informatie over het museum is te vinden op de website van de BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/2632205.stm

  Intussen is men in Wales ook gestart met de bouw van een nieuw Waterfront Museum in Swansea (ook via de BBC website: http://news.bbc.co.uk/1/hi/wales/2744317.stm)

  Deze BBC-webpagina's bevatten steeds een aantal links naar vroegere BBC-bijdragen, en naar de websites van deze initiatieven.

  Opmerkelijk is het belang dat in Groot-Brittannië gegeven wordt aan de realisatie van nieuwe musea voor varend en maritiem erfgoed - terwijl het toch niet onbelangrijke Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen zal ondergaan (zinken) in het toekomstige Museum aan de Stroom (MAS). Antwerpen zal dan de enige grote maritieme metropool van Europa zijn zonder autonoom scheepvaartmuseum.


 

 

 

VERSCHENEN

 • SMAAK, december 2002 over erfgoed steenkoolmijnen
  In het decembernummer 2002 van het Nederlandse tijdschrift SMAAK wordt nagegaan op welke manier Nederland en België met hun mijnerfgoed omgaan. Daarbij wordt de lof gezongen van de Vlaamse aanpak. In Nederland wordt de afbraak van de relicten van dit erfgoed momenteel fel beklaagd. "Vrijwel alles wat herinnerde aan de mijnbouw, werd in de jaren '70 voortvarend opgeruimd. 'Te voortvarend' zegt men nu in Zuidoost Limburg, met jaloerse blikken naar de Belgische buren, die hun mijngebouwen bewaarden als industrieel erfgoed en er mooie herbestemmingen voor vonden". Nochtans kwam in Vlaanderen bij de sluitingen hetzelfde woordgebruik terug als in Nederland. 'Groen voor zwart' en 'een nieuw begin voor de mijnstreek' waren en zijn ook in Vlaanderen de gehanteerde slogans. De kwart eeuw tijdverschil moet de andere benadering verklaren.
  "Wie nu nog een écht mijnterrein wil zien, hoeft niet ver te gaan: vlak over de grens, in de Belgische Kempen, wijzen de schachten de weg". De auteurs noemen het een geluk dat er in Nederland nog een paar resten bewaard bleven. Nochtans blijkt men in Nederland wel zo slim om naast de schachtbokken ook de ophaalgebouwen, of minstens de kabels te bewaren of een plaats te geven. In Vlaanderen is geen kabel meer te vinden en zijn schachtbokken en eventueel nog aanwezige ophaalgebouwen losstaande relicten geworden, zonder relatie voor de onwetende bezoeker…
  Voor wie het zelf wil lezen: SMAAK (Stedenbouw Monumenten Architectuur Archtictuurbeleid Kunst) is een uitgave van de Rijksgebouwendienst in Nederland. Een gratis abonnement kun je aanvragen via de websites http://www.vrom.nl/en http://www.rijksgebouwendienst.nl/. Schrijven kan naar Distributiecentrum VROM, Postbus 727, 4330 GC Nieuwegein.

 

 • J. BOUCON, La route du fer. France-Belgique-Luxembourg. Longwy, éditions association Patrimoine du Pays de Longwy, 2001, 92 blz., 125 kl.ill., 26 z/w ill.
  In het zuiden van Wallonië, op de grens met Luxemburg en Frankrijk, vindt men nog tal van relicten de getuigen van de ijzernijverheid, vanaf de laagovens van de Galliërs, via de 17de eeuwse hoogoventjes en smederijen, tot en met deze uit het tijdperk van de industriële revolutie in de 19e eeuw. In 24 prettig gedocumenteerde wandelingen kan men het spoor volgen van deze ontwikkelingen: verlaten en herbestemde fabrieken, monumenten opgericht ter nagedachtenis van arbeiders en industriëlen, en de rijk gedecoreerde 'châteaux de l'industrie'.
  Deze uitgave kan besteld worden via internet: http://perso.club-internet.fr/lisafab/applcata.htm
  Vermelden we hierbij nog als een weetje dat je in Longwy ook een strijkijzerùmuseum vindt (zie: http://membres.lycos.fr/lesfers/). Het Musée du Fer à Repasser bezit een passionerende verzameling van zo'n 3800 strijkijzers.


 

 

 

VRAAG EN AANBOD

 • dieselgenerator: voor belangstellingen is er in de brouwerij van Kortemark een dieselmotor Blackstone - uit ca.1940, overgekocht van Orval; men heeft nog alle documenten en plannen. Er wordt weldra gestart met de sloop van de brouwerij, dus niet talmen. Belangstellenden nemen contact op met Alexander Ketele (tel 02/5822880)
 • Désiré van Monckhoven en L. Baekeland : In het kader van een studie over Désiré Van Monckhoven en opvolgers, en hun fotochemisch bedrijf (vroeger gelegen aan de 'Boulevard d'Akkergem' in Gent) en over L. Baekeland (waarvan het bedrijf indertijd gevestigd was aan Palinghuizen 23 in Gent) zijn L. Roosens en J. Hens op zoek naar oude archiefstukken, documentatie, en alle informatie die bij het onderzoek van nut kan zijn. U kunt L. Roosens en J. Hens bereiken via het Historisch Archief van AGFA, Steptestraat 27, 2640 Mortsel, tel. 03/4445596
 • Industriële archeologie van spoorwegmaterieel: Luc Blommaerts is dringend op zoek naar een standaardwerk over industiële archeologie/ afdeling spoorwegmaterieel. Het komt er op aan om in de Belgische context te kunnen bepalen wat waardevol is en dient bewaard te worden. Bestaat zo iets? L. Blommaerts is te bereiken per e-mail: Blommaerts.Luc@skynet.be

Dit is de elektronische nieuwsbrief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Deze verspreidt onregelmatig actueel nieuws over studie, behoud en ontsluiting van industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen - en elders
Bezoek regelmatig onze website op : http://www.vvia.be


contacteer ons