Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - VVIA
VVIA-e-nieuwsbrief
13.10.2002

Inhoud van deze nieuwsbrief:

klik hier om je te abonneren
terug - return back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
 

 

 

Vlaamse Wetenschapsweek

In het kader van de Vlaamse Wetenschapsweek (19 - 27 oktober e.k.) organiseert de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie een reeks geleide bezoeken aan historische en industriële sites en omgevingen. Op die wijze wil de vereniging aandacht vragen voor het erfgoed dat getuigt van de wetenschappelijke, technische en industriële ontwikkeling van de voorbije twee eeuwen.

Zo worden o.m. bezoeken ingericht aan de mijngebouwen van de vroegere steenkoolmijnen van Zolder en Waterschei, aan het vlaserfgoed (met draaiende stoommachine) in West-Vlaanderen, aan de jeneverstokerij van Balegem (met borrel tot afsluiting...), de restanten van de oude petroleumhaven 'Zuid' in Antwerpen, de beschermde buizenbakkerij van Wijtschate, het steenbakkerijen-erfgoed van Boom, en ... het computermuseum van Roeselare.

Het volledige programma, met uitleg, vindt men op de website van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie http//www.vvia.be/

Het aantal deelnemers voor de bezoeken is beperkt. Inschrijven kan per e-mail vanaf de website.

 


 

Cursus Industriële Archeologie

Op zaterdag 19 oktober 2002 start ook de jaarlijkse cursusmodule 'Inleiding tot de Industriële Archeologie' (dit jaar in Zolder) - er zijn maar enkele plaatsen meer vrij voor deze cursus, haast je dus als je nog wil deelnemen

 


 

Salon International du Patrimoine Culturel

Het jaarlijkse 'Salon du Patrimoine' in de Carroussel du Louvre in Parijs staat dit jaar in het teken van het industrieel erfgoed. tal van organisaties, restauratieateliers, musea, openbare diensten,... zullen er hun werking rond industrieel en technisch erfgoed voorstellen. In de loop van de dagen vinden verschillende rondetafels en forumgesprekken plaats, o.m. op zaterdag 9 november over de campagne voor een Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed.

Op zaterdag 9 november wordt vanuit Vlaanderen een bus ingelegd naar het Salon du Patrimoine in Parijs, vertrek om 7 u. aan het station Berchem-Antwerpen, met nadien opstapplaatsen in Gent (St.-Pietersplein) en Kortrijk (Station). Inschrijven bij E-FAITH (http://www.e-faith.org) via info@e-faith.org.

Een link naar de website van het Salon du Patrimoine vindt U in onze activiteitenkalender en op de website van E-FAITH.
Kostprijs voor de rit heen en terug: 23,50 euro


 

 

 

Ford Motor Company Conservation and Environmental Grants Programme

Ford ondersteunt al twee decennia lang particulieren en verenigingen die zich daadwerkelijk inspannen voor de verbetering of de instandhouding van al het mooie en waardevolle dat ons omringt. Vroeger heetten deze tussenkomsten de 'Henry Ford European Conservation Awards' - waarin heelwat industrieel-archeologische projecten bekroond werden. Dit jaar zijn er 40.000 euro beschikbaar voor projecten.

De categorieën waarvoor men projecten kan indienen zijn dezelfde als vorig jaar, nl.

Monumenten, projecten in verband met het instandhouden van gebouwen met een historische waarde; Milieu (alles wat te maken heeft met natuurlijke hulpbronnen, recycling en de vermindering van de vervuiling); Cultureel erfgoed: inspanningen voor het behoud van cultureel patrimonium; Natuur: de vrijwaring van fauna en flora.

De inschrijvingen moeten voor 30 november 2002 binnen zijn. Deelnameformulieren en bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Triquetra Communications, Marialei 11, 2018 Antwerpen, tel. 03/2393835, mail@triquetra.be


 

 

 

Archief Henry van de Velde

In het archief van Eugène Delatte bevinden zich heelwat tekeningen en plannen vanb zijn vroegere "baas" Henry van de Velde. Niet minder dan 523 tekeningen hebben de Gentse universiteitsbibliotheek, de "Boekentoren" als onderwerp. Ook het voorontwerp van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zit in dit archief.
Het archief wordt op 26 oktober 2002 geveild in het Hôtel des ventes Saint-Georges, Louizalaan 199 te 1050 Brussel. Het archief is te bekijken in de boekhandel Henri Godts, Louizalaan 230/6, 1050 Brussel, van 8 tot 19 oktober (weekdagen van 10-12 en 14-18 u.), en in het veilinghuis op 24 en 25 oktober.
Dit archief hoort ongetwijfeld thuis in een Belgische instelling, bij voorkeur de Gentse universiteitsbibliotheek - maar de kans is zeer reëel dat (andermaal) een buitenlands instituut of verzamelaar de hoogste bieder wordt.


 

Douaneloods en station van Essen

In Essen zetten plaatselijke belangstellenden zich in voor de wettelijke bescherming van dit stukje erfgoed. Meer informatie vind je op de VVIA-website (zie lijst sites) - zend een briefje waarmee je hun inzet steunt naar het gemeentebestuur en naar Minister Van Grembergen.

 


 

 

Bedrijven, bedrijfsleiders en hun erfgoed

Op donderdag 7 november organiseert de vereniging "Patrimoine et Mémoire d'Entreprise" in Parijs (Espace Electra, 6 rue Récamier, F-75007 Paris, Metro Sèvres-Babylone) een studiedag L'industriel face à son patrimoine historique. Wat kan dit erfgoed voor bedrijven betekenen, wat kunnen ze ermee aanvangen, hoe kunnen ze er een nieuwe functie aan geven. Heelwat tijd wordt ingeruimd voor de presentatie en evaluatie van realisaties in Frankrijk. Info via de website van de vereniging www.patrimoine-et-memoire.com

 

 


 

Houtbewerkingsmachines Guillet

De vereniging van ex-werknemers en gepensioneerden van de Franse firma Guillet is, met het oog op een tentoonstelling, op zoek (ook in het buitenland) naar nog functionerende Guillet houtbewerkingsmachines.
Als je er zo nog eentje weet staan, contacteer dan de CCEY, 5 bis rue du Dr. Labosse, F-89000 Auxerre, tel. +33.3.86522182, e-mail: jfrablin@club-internet.fr

 

 


 

Stoommachine draait

Een unieke kans: ter gelegenheid van de Vlaamse Wetenschapsweek wordt op zondag 20 oktober de stoommachine van het bedrijf 'Verschaeve' in Kuurne speciaal voor de VVIA terug aan het draaien gebracht. Wil je daarbij aanwezig zijn, dan moet je vooraf voor het bezoek inschrijven. Ook voor de andere bezoeken moet je vooraf je naam opgeven via het programma op de VVIA-website

 

Dit is de elektronische berichtenlijst van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Deze berichtenlijst verspreidt regelmatig actueel nieuws over studie, behoud en ontsluiting van industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen - en elders
Bezoek regelmatig onze website op : http://www.vvia.be
Steun onze werking: word lid !