Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology / Association Flamande d'Archéologie Industrielle

Veerle JACOBS: Limburgs-Haspengouw. Een fruitstreek met traditie. (Borgloon, Fruitstreekmuseum vzw, 1997, 286 blz.)

Limburgs Haspengous. Een Fruitstreek met Traditie

Dit boek geeft een antwoord op de vraag wanneer, waarom en hoe Zuid-Limburg uitgroeide tot dé Belgische fruitstreek bij uitstek.

Het eerste deel laat de lezer kennismaken met Limburgs-Haspengouw en met de fruitteelt. De plaats van de hedendaagse fruitteelt in Europees perspectief wordt belicht, de evolutie van het fruitareaal in België en de rol die de regio daarin speelde tijdens de voorbije anderhalve eeuw. Hoe de natuur door de specifieke bodemgesteldheid en een aantal klimatologische omstandigheden de streek voorbestemde om uit te groeien tot het hart van de Belgische fruitteelt wordt verklaard.
In dit deel krijgt de lezer ook een inzicht in alles wat te maken heeft met het behandelen en verzorgen van de boomgaarden: boomverzorging, bemesting, ziekten-, ongedierte- en onkruidbestrijding,... De wijze van aanpak verandert naarmate de wetenschappelijke vooruitgang tot het platteland doordringt.

Het tweede deel gaat in grote mate in op het tijdperk van vóór de commercialisering van het Haspengouws fruit. Wat was de rol van de Romeinen, van monniken en kasteelheren bij de introductie van de fruitteelt ? Hoe verzorgde men de boomgaarden tijdens het Ancien Régime ? Hoe verliep de relatie tussen stedelijke kernen en het platteland ? Hieruit blijkt hoe fruit, fruitbomen - maar ook druiven en wijn in de regio al eeuwenlang verbonden waren met het dagelijkse leven.

Het derde deel van het boek behandelt uitgebreid het ontstaan en de groei van de commerciële fruitteelt. Tot omstreeks 1880 bleef deze al bij al van beperkt belang. Nadien werd het een economische bedrijvigheid waar hele gemeenschappen van afhankelijk waren. Tot omstreeks 1930 leefden fruitteelt en veeteelt in symbiose, nadien groeiden beide takken uit elkaar.
In dit deel komen o.m. de wisselwerking tussen de telers en de fruithandel, van 'magazijnverkoop' tot veilingen, teeltvernieuwingen, scholing en wetenschappelijk onderzoek aan bod. Daarnaast is er de fruitverwerkingsnijverheid (o.m. stroop, fruitsappen,...) en waren er de nevenberoepen (mandenvlechters, tonnenmakers, de fabriekjes die fruitkisten maakten,...).

Het boek biedt een rijk beeld van het teelten, verhandelen en verwerken van appelen, peren, kersen, pruimen,... en van de nijverheden, ambachten en beroepen die daarmee verband houden. Het is rijk geïllustreerd met oude foto's en prenten, recente opnamen, kaarten en grafieken.

De uitgave kan besteld worden bij de vzw Fruitstreekmuseum, p/a Willy Vandormael, Sittardstraat 56, B-3840 Borgloon

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology