Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology / Association Flamande d'Archéologie Industrielle

Frank BECUWE: "Nog een ballon, Mijnheer?" De Veurnse brouwerij de Fabriek in de 19de en 20ste eeuw. (Alveringem, W&M, 1997, 31 blz. - Het Vlaamse Brouwbedrijf in historisch perspectief, 2)

De Veurnse brouwerij de Fabriek in de 19de en 20ste eeuw

In 1693 telde Veurne acht brouwerijen, twee eeuwen later waren het er nog evenveel. De brouwerij De Fabriek lag buiten de stadsvesten, langs de Iepersesteenweg.
De brouwerij bestond reeds in 1845, en bestond toen uit een mouterij, een brouwerij en een boerderij. In 1878 werd het complex ingrijpend verbouwd en vergroot. Er werd gebrouwen tot in 1962, vanaf dat ogenblik verdeelde men enkel nog het bier Perle-Coulier uit Brussel. Het materiaal werd uitgebroken en aan andere brouwers verkocht. Het oude brouwerijgebouw werd in 1971 verbouwd tot een groot biermagazijn van de bierhandel, in 1991 werd ook deze bierhandel stopgezet. De gebouwen werden verkocht en twee jaar later gesloopt voor de bouw van een seniorie.

Deze studie gaat in op de brouwersfamilies, op de gebouwen en de installaties, en op de bieren (o.m. de Export-Ballon, 3,8°) die door de de brouwerij gebrouwen werden. Het is raak geïllustreerd met historische foto's, enkele grondplannen, en afbeeldingen van de bierflessen en etiketten. De auteur baseerde zich op uitgebreid archiefonderzoek (o.m. van het resterend bedrijfsarchief) en op mondelinge geschiedenis.

Deze uitgave kost 150 frank + verzendingskosten, en kan besteld worden bij de vzw Westhoek-Monumenten, of afgehaald in het Mout- en Brouwhuis De Snoek in Alveringem

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology

 

 

 

bier, brouwen, brouwerij, brouwer, brouwsel, drank, Veurne