Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology / Association Flamande d'Archéologie Industrielle

Chris VANDEWALLE: De brouwersfamilies Comeyne-Vande Woude in Pervijze. Een korte schets van drie mout- & brouwbedrijven tijdens de 19de en 20ste eeuw. (Alveringem, W&M, 2000, 56 blz. - Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief, 5).

De brouwersfamilies Comeyne-Vande Woude in Pervijze. Een korte schets van drie mout- en brouwbedrijven tijdens de 19de en 20ste eeuw

Dit nummer sluit terug aan bij de monografieën over het lokaal brouwbedrijf, die sedert enkele jaren door de vzw Westhoek Monumenten gepubliceerd worden in de reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief.

Brouwerijen in Vlaanderen zijn vaak aan familiebanden vastgeklonken: brouwerszoons trouwen met brouwersdochters, zo werden tradities doorgegeven en werd concurrentie beperkt. In de genealogie van de families Comeyne-Vande Woude vinden we sedert het einde van de 18de eeuw o.m. herbergiers, brouwers (en 'brouwerinnen'), mouters, en één aangetrouwde koperslager (ook nuttig als er in de familie gebrouwen wordt...). Aan de hand van familiebanden wordt op een meeslepende wijze de geschiedenis geschets van de brouwerijen in een kleine West-Vlaamse gemeente.

In deze brochure komen in hoofdzaak drie sites in Pervijze aan bod: de brouwerij Den Hert (1862-1913), de bedrijfsmouterij gebroeders Vandewoude (1885-verwoest tijdens de eerste wereldoorlog), en de mouterij-brouwerij De Dry Schichten (in 1854 opgericht door notaris-brouwer Berbolet, in 1913 overgenomen door Victor Vandewoude, ontmanteld in 1957-58, in de zijn gebouwen nu een bierhandel gevestigd) .

De studie bespreekt de evolutie van de gebouwen in dit door oorlogsomstandigheden (1914-1918) getroffen gebied - opbouw, schade en vernietiging, soms wederopbouw. Alhoewel de kwaliteit van de gepubliceerde foto's beter kon, vindt men er een onvermoede schat aan informatie, niet alleen over de bedrijven, maar ook over de eerste wereldoorlog - zoals op p. 35 de wijze waarop een Frans kanon opgesteld stond in de schuur van de mouterij-brouwerij 'De Dry Schichten'. De uitgave combineert grondig historisch onderzoek o.m. in kadasterarchieven, boedelbeschrijvingen uit notariaatsarchieven, lokale pers, briefwisseling uit familiearchief, historische fotomateriaal, met onderzoek in situ.

Deze uitgave kost 150 frank + verzendingskosten, en kan besteld worden bij de vzw Westhoek Monumenten - of liever: breng eens een bezoek aan het Mout- en Brouwhuis De Snoek, en koop het dan ter plaatse !

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology