Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology / Association Flamande d'Archéologie Industrielle

Frank BECUWE: Met Sint-Arnold op Stap. Over brouwen en brouwers in Alveringem. (Alveringem, W&M, 1995, 47 blz. - Cultuurtoerisme in de Westhoek, 3).

Met Sint-Arnold op Stap. Over brouwen en brouwers in Alveringem

Voor wie de 'bierologische biotoop' van het brouw- en mouthuis De Snoek wil verkennen, publiceerde Frank Becuwe deze gids van de sporen van vroegere brouwerijen, afspanningen, brouwerij-boerderijen, herbergen, mouterijen, brouwerswoningen, enz. in de kleine gemeente Alveringem. Deze is opgevat als een wandeling doorheen het dorp, waarbij de belangstellende de verschillende sporen kan ontdekken.
Van elk van de brouwerij-sites vindt de lezer/wandelaar de geschiedenis van de brouwerij en de familie(s) die haar uitbaatten: mouterij-brouwerij De Snoek, de boerderij-brouwerij de Ster, de brouwerij-boerderij le Rhétorique, de mouterij-brouwerij La Tulipe, mouterij-brouwerij De Drie Trommels, mouterij-brouwerij De Arend, en mouterij-brouwerij De Zon. In Alveringem werd geen dorst geleden!
Oude foto's illustreren de oude of verdwenen toestand van de sites die bezocht worden.

Het brouwerij-gebeuren wordt ook gekaderd in zijn sociaal-economische omgeving: de tramhalte, het Jeneverbos (eertijds een befaamde kweekerij van boomen, fruiten, zaden), de restanten van het kasteel, de kerk, de Lovaart,...

De uitgave is een prachtige 'praktische' illustratie van de invloed die bier op de historische ontwikkeling van een gemeente en het lokale volksleven uitoefende.

Deze uitgave kan besteld worden bij de vzw Westhoek Monumenten - of liever: breng eens een bezoek aan het Mout- en Brouwhuis De Snoek, en koop het dan ter plaatse !

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology