Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology

Frank BECUWE: De Wijsheid in de Kan. Bier in het Volksleven. (Alveringem, W&M, 1996, 64 blz. - Cultuurtoerisme in de Westhoek, 4)

De Wijsheid in de Kan. Bier in het Volksleven.

Een plezierige verzameling van spreekwoorden, uitdrukkingen en regionale gezegden gegroepeerd rond negen thema's: de oogst, de brouwerij, de bierheilige (St.-Arnoldus), de herberg, de dronkaard, de waarheid, de liefde, de student, en het dagelijks leven. Alhoewel geen volledigheid nagestreefd werd, is dit een uitgebreide bloemlezing die de belangstellende biergenieter én de volkskundige laat grasduinen in de gedachten en innerlijke gevoelens die de volksmens voor de nationale drank koesterde.

Een Duitser kan drinken zonder eten
Een Engelsman kan eten zonder drinken
Een Vlaming kan eten en daarbij goed drinken...

 Dit boekje kan besteld worden bij de vzw Westhoek Monumenten - of liever: breng eens een bezoek aan het Mout- en Brouwhuis De Snoek, en koop het dan ter plaatse !

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology