Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology

Frank BECUWE m.m.v. Daniel DERICKX: Het mout- en brouwhuis De Snoek. Mouten en Brouwen in de 19de eeuw. (Alveringem, W&M vzw, 1995, 86 blz. - Cultuurtoerisme in de Westhoek nr. 2)

Het mout- en brouwhuis De Snoek. Mouten en Brouwen in de 19de eeuw

In juli 1 994 opende de oude mouterij-brouwerij De Snoek in Fortem (Alveringem) zijn museum-deuren. Deze publicatie vormt een intelligente combinatie van catalogus en begeleidende gids voor dit museum, met een gedegen inleiding in de geschiedenis en de techniek van het mouten en brouwen - zodat hij ook bij bezoek aan of onderzoek naar andere brouwerijen zijn dienst kan bewijzen. Inderdaad, de evolutie van de Alveringemse brouwerijen kan typerend zijn voor tal van andere plaatsen in Vlaanderen. Op het einde van vorige eeuw telde de gemeente op een bevolking van bijna tweeduizend inwoners zeven brouwerijen. Na de tweede wereldoorlog bleven er nog vier over, zij het maar voor korte tijd: de hoge koperprijzen tijdens de Koreaanse oorlog waren immers een onweerstaanbare uitnodiging om de weinig rendabele bedrijven te ontmantelen. Enkel van de brouwerij-mouterij De Snoek werd het koperen brouwerijmateriaal niet verkocht, alhoewel ook hier de productie werd stopgezet. Voortaan sleten de Alveringemse 'brouwers' bier van grotere brouwerijen (o.m. 'Trois Rois', Van Roy, Lamot, Aigle Belgica, Zeeberg en Wielemans) die intussen ook allemaal verdwenen zijn.

Aan de hand van een bezoek aan de verschillende ruimten van het mout- en brouwhuis De Snoek worden op een didactische wijze de verschillende stappen van de bierbereiding verhelderd, evenals de toestellen en de installaties die daarbij gebruikt werden. Bij de meeste toestellen wordt ook de plaatselijke ('Westhoekse') term vermeld: triezel, spint, weekkupe, hommelzak, gylbak, fontiere,... Ook de evolutie van het biertransport, de vervaardiging en het afsluiten van biertonnen, en het bottelen worden in deze publicatie uiteengezet.

Dit bruikbaar boekje kost 290 frank + verzendingskosten, en kan besteld worden bij de vzw Westhoek Monumenten - of liever: breng eens een bezoek aan het Mout- en Brouwhuis De Snoek, en koop het dan ter plaatse !

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology