Erik NIJHOF en Peter SCHOLLIERS (eds.): Het tijdperk van de Machine. Industriecultuur in België en Nederland. (Brussel, VUBPress, 1996, 238 blz.)

Dit boek peilt naar de impact van de industrialisering op de Belgische (met nadruk op de Vlaamse) en Nederlandse maatschappij vanaf 1830 tot nu. Het onderzoekt de waardering voor het industrieel verleden én de waardering in het verleden voor de industrie. De vergelijking tussen België en Nederland door zeven specialisten laat toe overeenkomsten en verschillen tussen beide landen te onderstrepen.

In het voorwoord (p. 7) worden de doelstellingen van het boek onderstreept: "Eerst en vooral wil het pleiten voor de intensifiëring van de wetenschappelijke studie van oude industriële panden, sites en objecten. Vervolgens wil het bijdragen tot het hoogdringend debat omtrent behoud en hergebruik van industieel erfgoed. Beide motieven zijn ingegeven door het gebrek aan theoretische inzichten omtrent het industrieel erfgoed, wat de weg vrij maakt voor amateurisme, willekeur en onkunde. Beide doelen kaderen binnen onze bekommernis het verleden beter te begrijpen en pogen het heden, hoe bescheiden ook, te beïnvloeden. Daarom wil dit een politiek boek zijn, in de ruime betekenis van het woord. Het industrieel erfgoed en de vorming van het landschap zijn té belangrijk om louter als curiosum, renderende investering of toeristische attractie te zien."

Het boek bevat bijdragen van Erik Nijhof en Peter Scholliers ('Industriecultuur in België en Nederland' en 'Ontstaan van een Industiecultuur'), Lydia De Pauw-Deveen (Industrie en de grafische-, plastische- en bouwkunsten in België'), Mayke Groffen ('De verbeelding van de industriële maatschappij in Nederland'), Jo De Schepper en Adriaan Linters ('Overheid, privé-initiatief en het industrieel erfgoed in Vlaanderen'), Erik Nijhof en Henk Weevers ('Tussen afschuw en nostalgie: industrieel erfgoed als barometer van een nieuwe tijd in Nederland'), en Erik Nijhof en Peter Scholliers ('Industriecultuur: industrie, ideologie en erfgoed'). To slot nog een uitgebreide bibliografie.

Dit boek kost 750 frank + verzendingskosten. Het kan besteld worden in elke boekhandel, bij de VUBPress (Pleinlaan 2, B-1050 Brussel) of bij de verzendboekhandel Kleio nv Bookshop (Vlamingstraat 4, B-8560 Wevelgem)

 

Kijk hier voor een recensie van dit boek : RECENSIE

 

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology