Het hergebruik van industriële gebouwen

(themanummer van het tijdschrift 'Vlaanderen', jaargang 47, nr. 3, mei-juni 1998)

Herbestemmen van industriële gebouwen komt in Vlaanderen langzaam (eindelijk !) op gang. Men kan zich afvragen waar deze achterstand aan te wijten is. In het editoriaal van dit thema-nummer stelt archit. Marc Dubois: "De problematiek van herbestemmen gaat verder dan een louter architectonische bezorgdheid. Hergebruik is in de eerste plaats de uitdrukking van een bewustzijn dat wij ons patrimonium een nieuwe betekenis willen geven in een snel evoluerende maatschappij. Een bewuste keuze voor hergebruik staat niet haaks op een dynamische toekomstvisie. De enge visie dat enkel nieuwbouw impulsen kan geven voor de toekomst, is voorbijgestreefd.

Wij beseffen te weinig dat slopen meer is dan het elimineren van een constructie, het brengt vaak een wonde aan in het weefsel van de plek. Het brutaal wegrukken van wat jaren, soms eeuwen, een collectieve betekenis heeft gegeven aan een bepaalde site, kan zelfs resulteren in een langdurige ontreddering. De grote afbraak voor de aanleg van de Brusselse Noord-Zuid verbinding is tot op heden een open wonde gebleven die nauwelijks te helen valt.

Een nieuwe bestemming zoeken is geen nostalgische bezigheid, het is een noodzakelijke bezorgdheid om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Het opnieuw leven geven aan een gebouw is in feite het gebouwde een kans geven om oud te worden..."

Dit nummer brengt bijdragen van Adriaan Linters ('Gebruiken of verbruiken? Enkele bedenkingen bij sloop en herbestemming van gebouwen'), Marc Dubois ('Hergebruik van gebouwen in Europees perspectief' en 'Voorbeelden van herbestemming in Vlaanderen') en Anne Brumagne ('Thurn und Taxis heeft een globaal berbestemmingsproject nodig'). Daarnaast vindt men een aantal cases van herbestemde panden: de verbouwing van de stapelhuizen van de Katoen Natie in Antwerpen tot bestuurs- en administratief centrum, de verbouwing van een voormalige melkerij in Eeklo tot kantoren van de Christelijke Mutualiteiten, de omvorming van de oude brouwerij van Klein-Willebroek tot kantoorgebouw 't Hoofd - Seghers Engineering en van een oude brouwerij in Brussel tot de studio's van het Kaaitheater, van een textielbedrijf in Roeselare tot evenementenhall, van een watertoren tot woning met bureel, van een dorpsschool tot woning en atelier in Ellezelles, van een melkerij in Hoegaarden tot kantoorgebouw en expositieruimte, en van een wasserij tot drukkerij in Rekem.

Een los nummer kost 300 frank of 25 gulden (450 frank in andere Europese landen), en kan besteld worden via : C.V.K.V., tijdschrift 'Vlaanderen', Lindenlaan 18, B-8700 Tielt. Of bezoek even de website van het tijdschrift: http://welcome.to/tijdschriftvlaanderen

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology