Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology / Association Flamande d'Archéologie Industrielle

Handen Tekort. Pleiten voor Vlaanderens Industrieel Erfgoed. (Gent, VVIA, 1990, 112 blz.)

Handen Tekort. Pleiten voor Vlaanderens Industrieel Erfgoed

Van april 1990 tot en met april 1991 organiseerde de VVIA een campagne om het industrieel en technisch erfgoed beter bekend te maken bij het grote publiek - en bij de beleidsverantwoordelijken.
Bij deze campagne hoorde een indrukwekkend beschermcomité, waarvan een reeks personen spontaan reageerden op de vraag om vanuit hun maatschappelijke positie en rol even neer te schrijven waarom het bestuderen en bewaren van dit erfgoed zo belangrijk is.

Omdat deze publicatie thans moeilijk te vinden is, én omdat het boeiend kan zijn om te weten wat zij tóen verklaarden, bieden wij hierbij een reeks uittreksels uit de verschillende bijdragen.

De teksten waren afkomstig van

(de opgegeven functies zijn deze van 1990, hier en daar werd de huidige functie van de auteurs toegevoegd)

Het boek is geïllustreerd met 10 tekeningen van industriële sites, van de hand van Steven Wilsens - bekend om zijn tekeningen van monumenten en waardevolle gebouwen.

ANTWERPEN: Koninklijk Stapelhuis - intussen gesloopt... (copyright: VVIA  en Steven Wilsens)

 

terug naar overzicht boekbesprekingen / recensies industriële archeologie back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology