Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER


Erfgoed van Industrie en Techniek - Vlaams-Nederlands Tijdschrift

Erfgoed van Industrie en Techniek, nr 2011-2/3

Jaargang 2011, nr 2-3 (dubbel nummer) 

Het dubbelnummer bevat volgende bijdragen:

 • Jur KINGMA: Van Molenwijk tot Zaanwand. Het behoud van het industriële erfgoed in de Zaanstreek
  De Zaanstreek is één van de oudste industriestreken in Europa. Het behoud van het industrieel erfgoed heeft er al een lange traditie. Rond 1925 begon men met het behoud van industriemolens. desondanks was het nodig om een nieuwe vereniging te stichten die zich inzette voor het behoud van het industrieel erfgoed uit latere tijd. Dit artikel biedt een korte karakteristiek van de Zaanse industrie om vervolgens dieper in te gaan op de totstandkoming van de vereniging tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek Zaanstreek (MBTZ) en de hoogtepunten en dieptepunten bij het behoud van Zaans industrieel erfgoed.
 • Jan van LEEST: De stoommachine van de Lederfabriek, bijzonder industrieel erfgoed in Oisterwijk
  De n.v. Lederfabriek Oisterwijk werd opgericht in oktober 1916. In 1923 werd in de fabriek een eigen elektriciteitsopweeking geplaatst: een stoommachine met rechtstreeks op de krukas aangedreven draaistroomgenerator van de Sociéte d'Electricité et de Mécanique (SEM) uit de fabrieken van Carels in Gent. In het centrum van het toenmalige fabriekscomplex werd speciaal een gebouw voor de stoommachine en -ketels neergezet n.o.v. de Duitse architect F. Hildner. Eigenlijk heeft deze centrale maar een 10-tal jaar optimaal gefunctioneerd, wand al in 1935 werd aangesloten op het net van het provinciale elektriciteitsbedrijf PNEM. De machine bleef nog stand-by tot in 1972, in 2000 ging de fabriek failliet. In 2002 werden de machine en het erbijhorende gebouw, op initiatief van de gemeentelijke Monumentencommissie, tot Rijksmonument verklaard. Sedert 2009 zet een team vrijwilligers zich in voor behoud en restauratie van de machine. In 2012 wil men de machine terug draaiend krijgen, in 2016 terug op stoom... 
 • Elaine STICHELBAUT: Sporen van spoorwegstations in West-Vlaanderen.
  In 1885 telde de provincie West-Vlaanderen al 85 stopplaatsen en stationsgebouwen. De meerderheid van deze stationsgebouwen is later vervangen ten gevolge van oorlogsschade, vanwege nieuwe eisen door de elektrificaties van de lijnen en in het kader van een modernisering. Het oudste nog bestaande station dateert van 1847 (Ingelmunster) maar het interieur is er volledig gemoderniseerd. Op basis van een lijst met alle gebouwde stations in de provincie kan worden geconcludeerd dat er hier tussen 1838 en 1910 in 93 steden en gemeenten spoorwegstations zijn gebouwd. Daarvan zijn er 35 gesloopt en 34 herbestemd of te herbestemmen. Slechts 24 stations hebben nog hun originele functie. Daarvan dateren er zeven uit de periode van vóór 1914 en bezitten nog originele interieurelementen.
 • Ann VERDONCK en Nina DEBOECK: Ontwikkeling van het behangpapier tijdens de 20e eeuw. Productie en toepassing in België.
  Na een boeiende historische evolutie en belangrijke technische ontwikkelingen kent het behangpapier een onmiskenbare bloei in het begin van de 20e eeuw. Behangpapierproducenten spelen een belangrijke rol in de industriële geschiedenis van België. De 'Unsines Peters-Lacroix' uit Haren bij Brussel produceert behangpapier van ca 1880 tot 1979 en is daarbij gedurende enige tijd zelfs de grootste behangpapierfabriek ter wereld. 
  In dit artikel wordt ingegaan op het behangpapier vanuit de invalshoek van zowel de producenten als van de ontwerpers - architecten en kunstenaars - anderzijds.
 • Rafael GARCIA: Beeld en moderniteit. De architectuur van de kleine en middelrote Nederlandse industrie in de naoorlogse wederopbouw.
  Na de Tweede Wereldoorlog besloot de Nederlandse overheid dat industrialisatie de belangrijkste basis voor de economische wederopbouw moest worden. Bij deze industrialisatiegolf ontstonden andere typen industriële gebouwen en bouwwerken. Nieuw daarbij was dat nu niet alleen steden met een al ontwikkelde industriële bedrijvigheid, maar ook kleinere steden en dorpen en traditionele landbouwgebieden in het binnenland tot vestigingsplaatsen behoorden voor nieuwe industrieën.
  De industriële en corporatieve architectuur van de jaren van de wederopbouw in Nederland vormen een indrukwekkende erfenis waarin snelle veranderingen zijn af te lezen in de overgang van traditionele gebouwontwerpen naar moderne concepten.
 • Roland ROTSAERT: Het Oud en het Nieuw Waterhuis te Brugge.
  Hoewel meestal over 'het' waterhuis gesproken wordt, gaat het eigenlijk om twee gebouwen die zich tegenover elkaar bevinden. Brugge beschikte al in de 13de eeuw over een net van moerbuizen die de openbare waterputten privéwoningen en brouwerijen met water bevoorraadden. In 1394 werd een gebouw opgericht om water uit de vesten op te pompen. Het werd herhaaldelijk uitgebreid en aangepast, maar halfweg de 18de eeuw was het zo versleten dat een volledige nieuwbouw noodzakelijk leek. In 1759-1760 werd een nieuw waterhuis gebouwd, waar een waterrad de pomp aandreef. Omstreeks 0840 werd het ijzeren Poncelet-rad geplaatst, dat nu nog bewaard is. In 1891 werd een stoompomp geplaatst.
  Beide pomphuizen zijn als monument beschermd, maar desondanks onderhevig aan verval. Hoe bescherm je immers en leegstaand gebouw ? Ligt er niet een taak voor vrijwilligers om zich over het Brugse Waterhuis te ontfermen ?
 • boekbesprekingenIn het kader van de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties voor industriële archeologie, werden het Vlaamse tijdschrift 'Industrieel Erfgoed' en het Nederlandse 'Erfgoed van Industrie en Techniek' vanaf begin 2000 samengesmolten tot één gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands tijdschrift.
In Vlaanderen wordt het tijdschrift verdeeld via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw en is het abonnement inbegrepen in de prijs van het VVIA-lidmaatschap

klik hier om je te abonneren  

 

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,