Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
Les Beffrois du Travail - de Belforten van de Arbeid

Wat doe je met een fabrieksschouw ?


Hier willen we een reeks voorbeelden en ideeën aanbrengen voor een alternatieve bestemming van fabrieksschouwen.
Ken je een schouw die herbestemd werd, die op een 'andere' wijze gebruikt wordt en zo kan voortleven ?
Is het roet en de vervuiling die zich in de loop van hun bestaan in schouwen ophoopte een probleem voor behoud en herbestemming ?

antennes

Heelwat fabrieksschouwen leveren aan de eigenaars thans een inkomen doordat ze gebruikt worden als dragers voor allerhande soorten antennes, elektronische verbindingsapparatuur, etc.
Meestal is het uitzicht dan niet erg esthetisch te noemen, maar hierdoor blijft de schouw alvast bestaan.
Voorbeelden zijn:

  • reeds in het midden van de jaren 1970 werd op de schouw van de voormalige ETIZ-elektrische centrale van IZEGEM een captatiecabine geplaatst voor de uitbouw van het gemeentelijk teledistributienet

Nestkastjes en broedplaatsen

Mil Van den Bosch uit Merkplas stuurde ons de suggestie: "Kunnen sommige van deze schouwen niet dienen om Vogelnestkasten (vb Slechtvalk zoals in Doel en Mol) op te hangen?"
Vanuit de natuursector kregen we volgende reactie vanwege Guy Robbrecht, voorzitter F.I.R. (Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels):

"Fabriekschouwen zijn inderdaad goede plaatsen om nestkasten voor slechtvalken op te hangen. Een en ander hangt af van de hoogte en de toegankelijkheid van de schouw. Hierbij moet er dan ook nog rekening gehouden worden met de al dan niet aanwezigheid van reeds geplaatste nestkasten in de buurt en het voorhanden zijn van voldoende voedsel voor de slechtvalken. Al deze factoren moeten eerst bekeken worden en zijn voor iedere plaats verschillend. Mochten er schouwen zijn die volgens jullie daarvoor in aanmerking zouden komen zijn wij altijd bereid te bekijken of er een nestbak kan geplaatst worden. Een minimum schouwhoogte is 70 à 80 m."

met dank aan iedereen die ons informatie en foto's bezorgde. 
heb je nog ideeën of ken je voorbeelden:
zend ons een berichtje

terug naar vorige pagina back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology