Belforten van de Arbeid : GESLOOPT - ondanks acties


Provincie Oost-Vlaanderen :

NINOVE : Fabelta Ninove (voorheen Soieries de Ninove:)
ONDANKS LOKALE ACTIES GESLOOPT : november 2007

De N.V. ‘Soieries de Ninove’ werd op 15 mei 1929 gesticht op initiatief van de N.V. ‘Sofilaine’. De vennootschap vestigde zich in de nieuwe fabrieksgebouwen, gelegen op de Burchtweiden aan de Dender, naast het moederbedrijf. De reusachtige schouw die Ninove van alle kanten domineert en een bijzonder beeldbepalend element in de regio is, dateert vml. van begin 1930. Vooral in het interbellum kende het bedrijf een grote expansie.

Alhoewel op het terrein thans reeds slopingswerken uitgevoerd werden ontstond naar aanleiding van 'Belforten van de Arbeid' in Ninove spontaan een initiatief om te trachten deze schouw voor het nageslacht te bewaren.
Enkele burgers richtten o.m. volgend schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen:

Mag ik u bij hoogdringendheid vragen om minstens een poging te ondernemen de schouw van Fabelta als "gezichtsbepalend element" in Ninove te bewaren.
Zoals u wellicht weet is er een afbraakvergunning afgeleverd voor de bedrijfsgebouwen in 2006. Ondertussen is er echter ook een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie welke tracht de weinige nog resterende fabrieksschouwen te redden van de afbraak. Deze schouwen zijn meestal niet alleen gezichtsbepalend voor de streek maar zijn ook veruit de laatste restanten van de industriële revolutie. Daarenboven kunnen ze, mits ze toegankelijk te maken, ook een toeristische attractie worden met een zeer waarschijnlijk adembenemend zicht op de stad.
Om die reden, geachte burgemeester en schepenen, wens ik u te verzoeken om onmiddellijk contact op te nemen met de vergunninghouder met als doel een akkoord te sluiten en deze schouw te redden. Als stad kan u overwegen deze, met of zonder een stuk grond errond, aan te kopen. Met alle respect voor schepen Casteur, maar mijn inziens zou dit voor Ninove en zijn inwoners alvast meer betekenen dan een dansende fontein... Rond de schouw kan u in een later stadium andere toeristische activiteiten organiseren, waaronder bvb. watergebonden sporten.

De initiatiefnemers hoopten uiteraard dat zij het tij zouden kunnen keren, maar dit was tevergeefts - ondanks steun uit heel Vlaanderen. Gealarmeerd door de behoudsactie werden zo snel mogelijk de bulldozers opgetrommeld, en ging de schouw op kortst mogelijke tijd tegen de vlakte
Het is nu te laat om de actievoerders nog te helpen, maar je kunt nu natuurlijk nog een brief waarin je het verdwijnen van deze schouw betreurt sturen aan:

  • het College van Burgemeester en Schepenen van Ninove, p/a stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, tel. 054.313233, fax: 054.323849, stadsbestuur@ninove.be . De namen en adresgegevens van de respectievelijke schepenen vind je hier
  • de Vlaamse minister bevoegd voor monumentenzorg (U dient hier aan te dringen op wettelijke bescherming van de site): Minister Dirk Van Mechelen, Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, tel. 02/552 67 00, fax. 02/552 67 01
  • De erfgoedraad van Ninove (zelfde adres als hierboven)

Kunt U dan ook een kopietje van Uw brieven zenden aan:
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, Postbus 30, Postkantoor Gent Stationswijk, B-9000 Gent-12, of per mail aan belforten@vvia.be.

Misschien kunnen we op 1 mei 2008, ter gelegenheid van de Frans-Vlaamse dag van de 'Belforten van de Arbeid' ter plaatse een aantal rouwkransen gaan neerleggen...... en er komen nog meer foto's, over de sloping dan...
Wie heeft OUDE foto's van de schouw van Fabelta Ninove ??

 

voor meer informatie over deze site zie:

over de actie voor het behoud van de schouw:

.

voor aanvullingen en correcties: zend ons een e-mail

terug naar vorige pagina back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology