Belforten van de Arbeid : NOG BESTAANDE SCHOORSTENEN


Provincie Limburg :

LOMMEL : Stevensvennen

Deze schouw is de laatste restant van een site waar vroeger een glasfabriek, steenbakkerij, houtzagerij, brouwerij, zandontginning actief was. De industriële ontwikkeling is gebeurd door de familie Emsens De familie Emsens is hoofdaandeelhouder van de zandontginningsmaatschappij Sibelco en nog steeds actief in de zandsector regio Mol-dessel –Lommel.
De glasfabriek SEL werd opgericht in 1908 en stopte omstreeks 1920. SEL staat voor "Stanislas Emsens Lommel"
Voor de regio zou het wenselijk zijn dat deze schouw samen met een oude vergaarbak voor zand als enige restant van de vroegere industriële ontwikkeling een beschermd statuut zou krijgen.

gegevens van: Lefevere Alex,Werkgroep Cultuur en Heemkunde Rauw

voor aanvullingen en correcties: zend ons een e-mail

terug naar vorige pagina back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology