Belforten van de Arbeid : NOG BESTAANDE SCHOORSTENEN


Provincie Antwerpen :

ANTWERPEN : Fabrieksschouw in binnenblok

Bakstenen met klimop begroeide fabriesschouw, gelegen in de binnenblok tussen de Carnotstraat en de Dambruggestraat in
Aard van het vroegere bedrijf onbekend

-> wie bezorgt aanvullende informatie ?

voor aanvullingen en correcties: zend ons een e-mail

terug naar vorige pagina back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology