Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER

VNODIA 2014

Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie
zaterdag 15 november

laatste update:
04.10.2014

Thema:

Mobiel erfgoed: te land, ter zee en in de lucht

pas op:
NIEUWE DATUM:
15 NOVEMBER

Plaats:
ROTTERDAM, Havenmuseum

De eerste VNODIA, Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie werd in 1981 door VVIA in Houthalen georganiseerd in samenwerking met Nederlandse collega-organisaties. Sedertdien is deze bijeenkomst tussen Noord en Zuid, met enkele onderbrekingen, een jaarlijkse traditie geworden. Het is een ideale ontmoetingsplek en een gelegenheid tot netwerken tussen belangstellenden uit heel het Nederlandse taalgebied.
Elkaar te leren kennen, ervaringen en inspiratie uit te wisselen - en wie weet gezamelijke projecten uit te denken.

VNODIA is een informele bijeenkomst, waar het netwerken een belangrijk onderdeel van is.
Organisaties en vrijwilligers kunnen er (kort) hun problemen en werking voorstellen.


Call-for-papers
Mobiel erfgoed: te land, ter zee en in de lucht

Wie maakt er nu geen gebruik van?
Reizen per trein, met het vliegtuig, een bootreis: het is niet meer weg te denken uit onze huidige samenleving. De mobiliteit viert hoogtij en kent amper (haar) grenzen. Tijdens de ontmoetingsdag plaatsen sprekers van verschillende disciplines de ontwikkeling in de vervoersmiddelen en –mogelijkheden in historisch perspectief. Verbanden tussen mobiliteit en mobiel erfgoed staan centraal, zo ook hoe deze in het kader van innovatieve ontwikkelingen gepreserveerd en gepresenteerd (kunnen) worden.

De bijeenkomst valt uiteen in twee delen:

 • Tijdens de voormiddag zijn er probleemstellende uiteenzettingen en ervaringen vanuit het werkveld
 • tijdens de namiddag stellen vrijwilligers en verenigingen hun projecten en activiteiten voor - niet noodzakelijk gebonden aan het jaarthema.

Indien je een paper in verband met het jaarthema wil voorstellen, of de werking van je vereniging of één van je projecten, neem dan even contact met ons secretariaat, bij voorkeur per e-mail. Kandidaten bezorgen ons zo spoedig mogelijk de titel van hun lezing evenals een korte samenvatting (max. 25 regels). 
Afhankelijk van het aantal papers wordt de duur van de presentaties tijdens de voormiddagsessie beperkt tot maximaal 15 minuten, tijdens de namiddagsessie tot max. 7 min. Het organisatiecomité kan, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een selectie doorvoeren.
De sprekers wordt gevraagd om hun teksten achteraf (eventueel uitgebreider) in te leveren voor publicatie in het toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift
Erfgoed van Industrie en Techniek.

Dagprogramma (ontwerp - nog voor wijzigingen vatbaar)

10:00

Ontvangst/Opening

10:30

Welkom

 • door een vertegenwoordiger van het Havenmuseum
 • Jurr van Dalen: voorzitter Stichting Erfgoed

10:45

Thematische Lezingen

 • Klaas Krijnen: 'Het ss Rotterdam, drijvend erfgoed van wereldklasse'
 • Otto Beaujon: 'Ontwikkeling van de fiets en de rol van de sport'
 • Ivan Mahy: 'Opbouw en ontstaan van een automobielcollectie'
 • Cynrik De Decker: 'Luchtvaarterfgoed in Vlaanderen'
 • Marin Menu: ''Wetenschappelijk onderzoek erfgoed karren'

12:30

Lunch en netwerking

13:30

Presentaties door verenigingen

 • Helmig Kleerebezem: Het Kranenproject Nederland
 • Paul Van Schoors : Erfgoed havenkranen in Antwerpen
 • Johan Van Achte: Varend erfgoed in een eigenarenvereniging
 • R. Van Cleempoel: Binnenscheepvaart in Vlaanderen

14:30

Slotlezing

Adriaan Linters:
Op weg naar 2015. Europese verenigingen willen samen industrieel en technisch erfgoed in de schijnwerpers zetten.
2015 - EUROPEES JAAR VAN HET INDUSTRIEEL EN TECHNISCH ERFGOED !!!
- lancering van de campagne voor Vlaanderen en Nederland

14.50

aankondiging plaats en datum VNODIA 2015, met als thema "Industrieel erfgoed internationaal: (on)macht van verenigingen en vrijwilligers"

15:00

Afsluiting en netwerken
Tevens tot 16.00 gelegenheid tot vrij bezoek aan de aangemeerde schepen in het Maritiem Museum

16:00

Einde en sluiting van het Havenmuseum.
Daarna gelegenheid tot vrije deelname aan een geleide wandeling door het havengebied met einde in een gezellige kroeg


Locatie
We zijn te gast in het Havenmuseum in Rotterdam

Het Havenmuseum bevindt zich in en aan de Leuvehaven in Rotterdam.
De museumcollectie omvat schepen, havenkranen en andere aan de haven gerelateerde objecten uit de periode 1850-1970. Het museum ligt vlak naast het Maritiem Museum Rotterdam

Kostprijs

 • leden VVIA en abonnés Erfgoed van Industrie en Techniek : 35 euro
 • niet-leden : 50 euro

Deze prijs omvat: deelname aan de studiedag , de koffiepauzen en de broodjeslunch, de congresdocumentatie en het bezoek aan het museum.

Betaling:

Het verschuldigde bedrag overmaken naar Stichting Erfgoed te Delft op rekening:
IBAN: NL37 INGB 0001 7535 02
BIC: INGB NL2A

NB: Degenen die zich al eerder hadden ingeschreven voor 14 juni zijn automatisch ingeschreven voor de nieuwe datum van 15 november. Had u voor 14 juni al betaald, maar bent u verhinderd op 15 oktober? Laat dit dan weten, dan wordt uw betaling teruggestort naar uw rekening.

Inschrijven

Voor meer informatie: bij voorkeur per e-mail 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,