Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER

VNODIA 2013

Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie
zaterdag 16 maart

Thema:

Behoud en doorgeven van oude technieken, technische kennis en knowhow

Plaats:
TURNHOUT (prov. Antwerpen)

 

De eerste VNODIA, Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie werd in 1981 door VVIA in Houthalen georganiseerd in samenwerking met Nederlandse collega-organisaties. Sedertdien is deze bijeenkomst tussen Noord en Zuid, met enkele onderbrekingen, een jaarlijkse traditie geworden. Het is een ideale ontmoetingsplek en een gelegenheid tot netwerken tussen belangstellenden uit heel het Nederlandse taalgebied.
Elkaar te leren kennen, ervaringen en inspiratie uit te wisselen - en wie weet gezamelijke projecten uit te denken.

VNODIA is een informele bijeenkomst, waar het netwerken een belangrijk onderdeel van is.
Organisaties en vrijwilligers kunnen er (kort) hun problemen en werking voorstellen.


 

laatste update:
14.03.2013

Call-for-papers

Het thema dit jaar is hoe kunnen we er voor zorgen dat oude technische kennis en oude technieken blijven doorleven - en doorgegeven worden aan volgende generaties .

We behouden en restaureren gebouwen en machines, maar de technieken en de vaardigheden die daarmee verbonden zijn dreigen reddeloos verloren te gaan. VNODIA wil in de uitgave van 2013 op dat probleem de nadruk leggen.
Hoe gaan bedrijven, verenigingen, opleidingsinstellingen, vrijwilligers om met het immateriële erfgoed van nijverheid en techniek. Waar kunnen we nog oude technieken aanleren ? Wie kent ze nog ?

De bijeenkomst valt uiteen in twee delen:

 • Tijdens de voormiddag zijn er probleemstellende uiteenzettingen, ervaringen vanuit het werkveld, met als centrale invalshoek het behoud en het doorgeven van oude technieken
 • tijdens de namiddag stellen vrijwilligers en verenigingen hun projecten en activiteiten voor - niet noodzakelijk gebonden aan het jaarthema.

Indien je een paper in verband met het jaarthema wil voorstellen, of de werking van je vereniging of één van je projecten, neem dan even contact met ons secretariaat, bij voorkeur per e-mail. Kandidaten bezorgen ons zo spoedig mogelijk de titel van hun lezing evenals een korte samenvatting (max. 25 regels). 
Afhankelijk van het aantal papers wordt de duur van de presentaties tijdens de voormiddagsessie beperkt tot maximaal 15 minuten, tijdens de namiddagsessie tot max. 7 min. Het organisatiecomité kan, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, een selectie doorvoeren.
De sprekers wordt gevraagd om hun teksten achteraf (eventueel uitgebreider) in te leveren voor publicatie in het toonaangevende Vlaams-Nederlandse tijdschrift
Erfgoed van Industrie en Techniek.

Dagprogramma (ontwerp - nog voor wijzigingen vatbaar)

09.30 - 10.00

Aanmelden, koffie, thee

10.00

Welkom
F. CREMERS: Het Nationaal Museum van de Speelkaart en zijn collecties
A. LINTERS: Probleemstellingen. Immaterieel erfgoed en oude ambachtelijke en technische kennis

10.30

Plenaire sessie : behoud en doorgeven oude technieken en knowhow

Thematische lezingen en ervaringen: behoud en doorgeven oude technieken en knowhow
Voorbeelden van aanpak - max. 15 min. per uiteenzetting

 • J. VRELUST: Conservatie en restauratie van de Antwerpse havenkranen - oude en nieuwe technieken.
 • L. DEKEYSER: Cimorné Gevelbepleistering - hoe een techniek kan overleven
 • Y. GOVAERTS: De oude pierre-simili-techniek als sleutel tot een geslaagde gevelrestauratie
 • R. VAN DE PEER: Tekenbureau’68  

korte pauze, koffie, thee

Thema-sessie: omgaan met varend erfgoed

 • Traditional Maritime Skills. Een grensoverschrijdend project tussen Vlaanderen, Nederland en Groot-Brittannië
 • J. KINGMA: Monumentale schepen en hun omgeving
 • Verslag over behoud van de Congoboot Charlesville, en het onderzoek naar de geschiedenis van de Congoboten

13.00

broodjeslunch - kans tot netwerken

14.00

Geleide bezoeken aan het Nationaal Speelkaartenmuseum, ook achter de schermen

15.00 - 17.00

Werksessies

 • Het Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed - 2015: toelichting en stand van zaken. Toelichting bij het rapport en het advies van de Raad van Europa. Hoe aanpakken in Vlaanderen en Nederland ?
 • papers; voorstellingen van verenigingen, organisaties en projecten ; uitwisselen informatie en documentatie
  (max. 7 minuten per uiteenzetting) - aangekondigd:
  - Bruno DE CORTE: Een Traan voor de Veteraan: enkele persoonlijke bedenkingen bij de evolutie van de erfgoedsector in Vlaanderen
  -
  Edwin DESCHEPPER: De Muren Spreken. Een actie voor gevelreclames in Vlaanderen.
  -
  Steven DE WAELE: het project "Red de Bakovens"
  - Frits BEVORT: Lerend, ontdekkend, Kops Plateau
  -
  A. HENRAR: Watermolens en industrie langs de Jeker
  -
  Liesbeth DEKEYSER i.s.m. Quentin Collette en Maaike Van Der Tempel :Twee eeuwen innovatie en techniek: patenten als ontbrekende schakel in (bouw)historisch onderzoek
  -
  Patrick VIAENE: Een uniek Amslertoestel bedreigd in Leuven
  -
 • Rondvraag
17.00 - ...

 Afsluiting

 • conclusie en afsluiting
 • aankondiging volgende VNODIA 2014 (in Nederland)
 • natje en droogje, netwerking

Locatie
 

We zijn te gast in het Nationaal Museum van de Speelkaart
Druivenstraat 18
in Turnhout

 
klik om te vergroten

 


Grotere kaart weergeven

Kostprijs

 • leden VVIA en abonnés Erfgoed van Industrie en Techniek : 35 euro
 • niet-leden : 50 euro
 • Deelnemers die een paper voorstellen over het thema van de bijeenkomst betalen slechts 25 euro

Deze prijs omvat: deelname aan de studiedag , de koffiepauzen en de broodjeslunch, de congresdocumentatie en het geleide plaatsbezoek.

Te storten

op bankrekening van VVIA bij de KBC-bank (België),
rekening nr 462-7314161-68
IBAN : BE82 4627 3141 6168
BIC : KREDBEBB

Inschrijven

inschrijven uiterlijk tegen 13 maart 2013

Voor meer informatie: bij voorkeur per e-mail 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,