VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

 

Vragen rond de eigenaar van het schip...

 

 

 

 

 

Volgens een op 11 januari bij VVIA binnengelopen bericht was de Stad Rostock zelf géén eigenaar van het schip, maar wel een vereniging "Förderverein Traditionsschiff e.V.". Deze verbrak de overeenkomst met de jeugdherberg en verkocht de Georg Büchner omdat ze het onderhoud ervan niet meer konden betalen. De vereniging heeft geen eigen website, en men wordt op internet steeds doorverwezen naar de vroegere jeugdherberg in de Georg Büchner (maar deze website is intussen afgesloten)

Intussen kwamen er heel wat eigenaardigheden over de overdracht van de eigendom en de huidige koper (?) van het schip boven water.
Wij kregen hierover een aantal interessante documenten doorgespeeld, en zullen die weldra online plaatsen (nadat we een aantal juridische aspecten ivm vertrouwelijkheid van de documenten onderzocht hebben)
Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,