VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

.................

 

Dossier ? ... of geen dossier ?

 
Alhoewel er zowel in de Duitse als in de Vlaamse pers allerhande indianenverhalen opdoeken, zoals belgen die met een koffer vol geld naar Rostock zouden trekken om er de Congoboot op te kopen, bleek uit alle contacten die wij zowel met Vlaamse overheden als met overheden in Duitsland hadden, dat er de dagen na het beslissende erfgoedverdict nog steeds geen scenario nog visie ontwikkeld was over het traject dat kon/zou/moest afgelegd worden om het schip te redden, c.q. naar Vlaanderen te repatriëren.
Terwijl de Vlaamse overheid consequent de contacten met hun tegenhangers in Mecklenburg-Vorpommern onderhield en verder uitbouwde, werden wel vanuit verschillende kanten - zowel organisaties als enkele privé-belangstellenden - onafhankelijk en los van mekaar démarches gezet.  Op 24/01/2013 vernemen we via de pers (13:00) dat
Watererfgoed Vlaanderen eveneens onderhandelingen voert en daarover een persconferentie gaf, waarop aangekondigd werd dat anonieme Vlaamse bedrijven die de Charlesville willen investeren. (Jammer, maar de inzet van VVIA en van de Vlaamse overheid werden hierbij niet vermeld ?)

  • 26/01/2013: omdat er zowel hier als in Duitsland heel wat onduidelijkheden tot stand kwamen over de lopende onderhandelingen, en om deze (zeker de gesprekken die vanuit de Vlaamse Overheid gevoerd worden) niet te hypothekeren of te doorkruisen, besliste VVIA voorlopig alle discretie in te voeren en werden deze webpagina's tijdelijk enkel nog minimaal bijgewerkt. Ons standpunt werd duidelijk via onze website en andere kanalen verspreid: "Gezien de huidige hoopgevende, maar ongestructureerde en niet-gecoördineerde situaties waarbij zowel Rostock als in Mecklenburg-Vorpommern verschillende signalen blijken te ontvangen, lijkt het ons aangewezen dat de Vlaamse Overheid dit dossier tijdens de eerstvolgende maanden/weken zou beheren en coördineren."

Intussen werd ook de (nog steeds onbekende) koper van het schip werd aangemaand om zich bekend te maken, en met een plan dat het behoud van het vaartuig impliceerde voor te leggen, uiterlijk tegen 31 januari.

Op 31.01.2013, 17:30, schreven we op onze website:

De onbekende koper kreeg tot 17 u de tijd om zich bekend te maken en de plannen die hij met het schip heeft uit te leggen. Op dit ogenblik is, blijkens onze contacten, de koper nog niet opgedaagd - alhoewel zulks nog niet van officiële zijde bevestigd werd.
Daardoor zou het verkoopcontract komen te vervallen, en wordt het Förderverein terug eigenaar van de 'Georg Büchner'. Daardoor kunnen nu ook andere belangstellenden opdagen, w.o. de erfgoedorganisaties uit Vlaanderen, de stad Antwerpen of de Vlaamse Overheid (of allen samen ???). Vanuit het Denkmalamt Mecklenburg-Vorpommern werd vandaag nog maar eens bevestigd dat de bescherming niet opgeheven wordt. Het is ook niet toegelaten om onderdelen uit het schip te verwijderen

Een concept, een visie, een scenario kwam er niet.
Op 01.02.2013 luidde het in de Ostsee Zeitung:
Bislang kein Konzept für „Georg Büchner“: de eigenaar heeft zich niet bekendgemaakt, geen plannen voorgelegd, maar wel dook er een een Hamburgs advokatenkantoor op als verdediger/vertegenwoordiger van deze. Als gevolg van de blokkering door monumentenzorg werd het verkoopcontract nietig, en dient het Förderverein terug in te staan voor de instandhouding van het schip, evenals voor de havenkosten: zie daarover Zukunft der „Büchner“ im Dunkeln, Ostsee-Zeitung, 05.02.2013

Op 31.01.2013, 08:59 hadden wij intussen ook het verslag binnengekregen van de interpellatie een dag eerder in de gemeenteraad van Rostock, waarin burgemeester Mehtling antwoordt dat de bescherming van het schip nog steeds geldig is ("Der Denkmalschutz ist bisher nicht aufgehoben") . Hij vermeldt ook dat er contacten met minister Bourgeois lopen via minister Brodkorb van Mecklenburg-Vorpommern, en de contacten met het Agentschap Onroerend Erfgoed via het Landesamt für Denkmalpflege und Kultur ("Die Verbindung zu Minister Bourgeois wird über Minister Brodkorb gehalten. Die Kontakte zu den flämischen Denkmalbehörden laufen federführend über das Landesamt für Denkmalpflege und Kultur")

 

Steun VVIA
WORD LID

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) Vlaamse vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over acties en intitaiteven tot behoud van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.